Farligt affald

Du skal skaffe dig af med dit farlige affald, så det ikke skader miljøet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Se selvbetjening for dit affald

Start

Hvem tager sig af farligt affald?

Se register over farlige produkter

Start

Olie– og kemikalieaffald

Elektriske apparater

Batterier

Sparepærer

Hvis sparepæren går itu

Anmeld byggeaffald, herunder PCB

Start

Anmeld asbestholdigt affald

Start

Bilbatterier

Hvis du vil klage

Lovgivning