Indefrysning af energiudgifter

Husstande kan midlertidigt få indefrosset en del af regningen for el, gas og fjernvarme, hvis prisen når over en fastsat grænse

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Med indefrysningsordningen for husstande får du mulighed for midlertidigt at indefryse en del af regningen for el, gas og fjernvarme, hvis prisen når over et fastsat prisloft, og senere afdrage lånet til din energivirksomhed over en årrække. Der er tale om en midlertidig og frivillig ordning, og du tilmelder dig ordningen direkte hos din energivirksomhed.

Indefrysningsordningen for husstande blev besluttet i en politisk aftale mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier den 23. september 2022 og er en del af større aftale om vinterhjælp. Folketinget vedtog lovgivningen den 29. september 2022.

Indefrysningsordningen løber i 6 år. Det første år kaldes indefrysningsperioden, og det er i dette år, hvor du som husstand får mulighed for midlertidigt at indefryse en del af dine energiregninger. Når indefrysningsperioden er udløbet, følger et afdragsfrit år. I det afdragsfrie år skal du vælge, om du vil betale din gæld til din energivirksomhed, det samlede indefrosne beløb, på én gang – eller om du ønsker at afdrage gælden over en periode på 4 år.

Du kan til enhver tid vælge at udtræde helt af ordningen og indfri din gæld på én gang. Hvis du har udtrådt af ordningen, før indefrysningsperioden er ovre, kan du dog godt tilmelde dig ordningen igen senere.

Hvis du ønsker at benytte dig af ordningen, har du selv ansvar for at tilmelde dig på vegne af din husstand. Du tilmelder dig ordningen hos din energivirksomhed.

Ordningen for el- og gasregninger gælder fra den 1. november 2022 og ordningen for fjernvarme gælder fra den 1. januar 2023.

Din energivirksomhed kan oplyse dig om, hvordan du tilmelder dig.

For el og gas gælder ordningen for energiregninger udstedt fra den 1. november 2022 og  12 måneder frem. For fjernvarme gælder ordningen for energiregninger udstedt fra den 1. januar 2023 og 12 måneder frem.

Det er altså kun i ordningens første år, at du kan få indefrosset en del af din regning.

Ordningen gælder alle regninger, der er udstedt i indefrysningsperioden, og som ikke allerede er betalt. Det betyder, at du kan få indefrysning for dine aconto-regninger og periodeopgørelser, herunder også din evt. årsopgørelse for 2022.

Det afgørende for om en energiregning kan omfattes af ordningen er, at den er udstedt i indefrysningsperioden og ikke er betalt. Der er således ikke nogen tidsmæssig begrænsning ift., hvilken periode energiregningen kan dække.

Ordningen giver husstande mulighed for midlertidigt at få indefrosset en del af deres regning for el, gas og fjernvarme, hvis prisen når over et fastsat prisloft.

Prisloft for gas

 Du kan få indefrosset den del af din gasregning, der overstiger prisloftet.

  • Prisloftet for gas er 5,84 kr. pr. m3, det er prisen før tariffer, afgifter og moms.

Hvis du tilmelder dig ordningen, vil du i indefrysningsperioden fortsat skulle betale den del af din gasregning, der er under prisloftet samt tariffer, afgifter og moms.

Bemærk, at du kan få indefrysning af dine regninger til gas, der er leveret via det sammenkoblede gassystem. Det er ikke muligt at få indefrysning for regninger til anden gas, herunder bygas og gasflasker.

Prisloft for el

Du kan få indefrosset den del af din elregning, der overstiger prisloftet.

  • Prisloftet for el er 0,8 kr. pr. kWh. Det er prisen før tariffer, afgifter og moms.

Hvis du tilmelder dig ordningen, vil du i indefrysningsperioden fortsat skulle betale den del af din elregning, der er under prisloftet samt tariffer, afgifter og moms.

Prisloft for fjernvarme

Det er ikke alle fjernvarmevirksomheder, der skal tilbyde indefrysning. Det afhænger af virksomhedens seneste prisanmeldelse til Forsyningstilsynet. Din fjernvarmevirksomhed kan oplyse, om de er omfattet af indefrysningsordningen, og du dermed har mulighed for at få indefrosset en del af din varmeregning.

Hvis din fjernvarmevirksomhed er omfattet af indefrysningsordningen, vil du kunne få indefrysning for den del af din varmeregning, der overstiger 1,44 kr. pr. kWh. Prisloftet på 1,44 kr. pr. kWh er for den samlede pris for opvarmet vand.

Bemærk, at du kan få indefrysning af dine regninger for de løbende omkostninger forbundet med leverance af opvarmet vand. Det er ikke muligt at få indefrysning for regninger til engangsudgifter, fx til tilslutningsbidrag for nye fjernvarmeforbrugere.

Alle privatkunder hos et el-, gas- eller fjernvarmevirksomhed i Danmark har mulighed for at gøre brug af ordningen. Der er tale om en midlertidig og frivillig ordning, og du tilmelder dig direkte hos din energivirksomhed. Du får besked af din energivirksomhed, når tilmeldingen er åben, og du kan tilmelde dig. Energivirksomhederne er forpligtet til at informere deres kunder om ordningen.

Hvis din husstand betaler energiregningen direkte til en energivirksomhed, har du selv ansvar for at tilmelde dig ordningen hos din energivirksomhed. Det er kun den person i husstanden, som står på aftalen med energivirksomheden, der kan tilmelde sig ordningen. Du kan derfor ikke tilmelde dig på vegne af andre, også selvom I er del af samme husstand.

Hvis din husstand ikke er direkte kunde hos en el-, gas- eller fjernvarmevirksomhed, kan du ikke selv tilmelde dig ordningen.

Se nogle eksempler her:

  • Hvis du bor til leje, og du betaler for dit energiforbrug direkte til din udlejer, og udlejer er kunde hos energivirksomheden. Så er det udlejer, der skal tilmelde sig ordningen hos energivirksomheden. Udlejer står for den lokale implementering ift. lejer(e).
  • Hvis din husstand er medlem af en ejerforening, hvor ejerforeningen er kunde hos en energivirksomhed, og du betaler en del af energiforbruget. Så er det ejerforeningen, der skal tilmelde sig ordningen på vegne af dens medlemmer. Ejerforeningen står for den lokale implementering hos sine medlemmer.
  • Hvis din husstand er medlem af en andelsforening, hvor andelsforeningen er kunde hos en energivirksomhed, og du betaler en del af energiforbruget, er det andelsforeningen, der skal tilmelde sig ordningen på vegne af dens medlemmer. Andelsforeningen står for den lokale implementering hos sine medlemmer.

Bemærk, at du for nogle energiregninger kan være direkte kunde, mens du i andre tilfælde ikke er den direkte kunde til en energivirksomhed. Det kan fx være, at du selv betaler elregningen direkte til energivirksomheden, men din boligforening betaler for fjernvarmeregningen. Her vil du selv kunne tilmelde dig ordningen for elregningen, men det er din boligforening, der skal tilmelde sig ordningen for fjernvarmeregningerne på vegne af dens medlemmer.

Når de nærmere vilkår for boligforeninger i indefrysningsordningen er på plads, kan du læse mere om reglerne på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Du tilmelder dig ordningen hos din energivirksomhed.

  • For el og gas trådte ordningen i kraft den 1. november 2022.
  • For fjernvarme trådte ordningen i kraft den 1. januar 2023.

Din energivirksomhed kan oplyse dig om, hvordan du tilmelder dig.

Du kan løbende vælge at afmelde dig indefrysningsordningen. Du skal anmode din energivirksomhed om at blive afmeldt ordningen. Din energivirksomhed skal herefter stoppe med at lave indefrysning på dine fremtidige energiregninger.

Efter din afmelding skal du beslutte, om du vil tilbagebetale hele det indefrosne beløb på én gang, eller om du vil afdrage gælden over 4 år, når afdragsperioden starter.

Efter indefrysningsperioden på 12 måneder er udløbet, følger et afdragsfrit år, hvor der fortsat tilskrives renter på det indefrosne beløb, dvs. din gæld til din energivirksomhed.

Efter det afdragsfrie år skal du vælge, om du vil afdrage din gæld på én gang, eller om du vil afdrage gælden over 4 år. Det betyder, at du skal begynde at betale det indefrosne beløb tilbage 2 år efter, at ordningen træder i kraft.

Du skal senest én måned før det afdragsfrie år er udløbet meddele din beslutning til din energivirksomhed. Hvis du ikke meddeler din beslutning til din energivirksomhed, vil du automatisk blive tilmeldt afdragsordningen på 4 år.

Du skal betale renter af din gæld til din energivirksomhed. Renten for indefrysning af husstandes energiregninger er 2 pct. pr. år.

For de energiregninger, der er omfattet af indefrysningsordningen, påløber der renter fra dagen efter energiregningen forfalder.

Får jeg rentefradrag?

Renterne på det indefrosne beløb er fradragsberettigede, og det er din energivirksomheds ansvar at indberette forfaldne renter til Skatteforvaltningen.

Bemærk, at virksomheder, der ikke får en fortrykt årsopgørelse, selv har ansvar for at oplyse om renter til Skatteforvaltningen.

Din energivirksomhed må gerne opkræve et gebyr for deres ekstraomkostninger ifm. administration af indefrysningsordningen i hele ordningens løbetid. Det er op til den enkelte energivirksomhed, hvordan de fastsætter gebyret og i hvilke intervaller, dog må det ikke overstige energivirksomhedens administrationsomkostninger forbundet med ordningen, og det må kun opkræves af de kunder, der benytter ordningen.

Din energivirksomhed skal oplyse dig om eventuelle gebyrer, inden du tilmelder dig ordningen. Hvis energivirksomheden forhøjer gebyret, skal du varsles denne forhøjelse mindst tre måneder inden.

Hvis du vælger at tilmelde dig ordningen, vil en del af energiregningen i indefrysningsperioden blive udskudt.

Du vil således fortsat skulle betale den del af regningen, der er under prisloftet.

Efter du har tilmeldt dig ordning, vil det samlede indefrosne beløb, din gæld,  fremgå af dine energiregninger – eller i et særskilt brev sammen med din regning.

Din energivirksomhed kan oplyse dig om, hvordan du ellers kan tilgå oplysninger om din indefrysning.

På den måde vil du løbende kunne følge med i, hvor meget din energivirksomhed har indefrosset af dine energiregninger.

Har du spørgsmål om indefrysning af din regning?

Det er din energivirksomhed, der administrerer indefrysningen af din energiregning. Hvis du har flere spørgsmål til indefrysningsordningen eller spørgsmål til din regning, skal du derfor kontakte din energivirksomhed.

Har du spørgsmål om lovgrundlaget og reglerne?

Den politiske aftale om indefrysningsordningen blev indgået den 23. september 2022, og Folketinget vedtog loven om en indefrysningsordning for høje energiregninger den 29. september 2022.

Du kan læse mere om lovgrundlaget og reglerne på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Kontakt 

Erhvervsstyrelsen

Telefon:  70 80 91 81

Telefontider:

  • Mandag, onsdag og fredag kl. 9-12
  • Tirsdag og torsdag kl. 11-14

E-mail: energi@erst.dk