Indefrysning af energiudgifter

Ordningen for indefrysning af el- og gasregninger er udløbet, og udløber for fjernvarme den 31. december 2023

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når indefrysningsperioden er udløbet, følger et afdragsfrit år. I det afdragsfrie år skal du vælge, om du vil betale din gæld til Erhvervsstyrelsen, det samlede indefrosne beløb, på én gang – eller om du ønsker at afdrage gælden over en periode på 4 år.

Når din energivirksomhed har overdraget det indefrosne beløb til Erhvervsstyrelsen, vil du vil få mere information om afdragsprocessen. 

Erhvervsstyrelsen vil kontakte dig, når overdragelsen er sket, og igen når det bliver tid til at forholde sig til selve indbetalingen af det indefrosne beløb.

Du kan til enhver tid vælge at indfri din gæld på én gang. 

Hvis du ønsker at indfri det indefrosne beløb, inden det overdrages til Erhvervsstyrelsen, skal du kontakte din energivirksomhed. Hvis du ønsker at indfri det indefrosne beløb efter det er overdraget til Erhvervsstyrelsen, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen overtager tidligst det indefrosne beløb januar 2024.

Efter indefrysningsperioden på 12 måneder er udløbet, følger et afdragsfrit år, hvor der fortsat tilskrives renter til det indefrosne beløb. Det indefrosne beløb vil i løbet af det afdragsfrie år blive overtaget af Erhvervsstyrelsen.

Inden udgangen af det afdragsfrie år vil Erhvervsstyrelsen kontakte dig og spørge, om du vil afdrage din gæld på én gang, eller om du vil afdrage gælden over 4 år. Det betyder, at du skal begynde at betale det indefrosne beløb tilbage 2 år efter, at ordningen træder i kraft.

Hvis du ikke besvarer henvendelsen fra Erhvervsstyrelsen, vil du automatisk blive tilmeldt afdragsordningen på 4 år.

Hvis du ønsker at indfri det indefrosne beløb, inden det overdrages til Erhvervsstyrelsen, skal du kontakte din energivirksomhed. Hvis du ønsker at indfri det indefrosne beløb efter det er overdraget til Erhvervsstyrelsen, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen overtager tidligst det indefrosne beløb januar 2024.

Når det indefrosne beløb er overdraget til Erhvervsstyrelsen, kontakter Erhvervsstyrelsen dig med information om dine muligheder for at tilbagebetale beløbet.

Din energivirksomhed vil sende dig et brev for at orientere dig om, at indefrysningsperioden er udløbet og at energivirksomheden vil anmode Erhvervsstyrelsen om at overtage dit indefrosne beløb.

Når det indefrosne beløb er overdraget til Erhvervsstyrelsen, kontakter Erhvervsstyrelsen dig med information om dine muligheder for at tilbagebetale beløbet.

I den mellemliggende periode behøves du ikke at foretage dig noget. Du kan dog til enhver tid vælge at indfri din gæld på én gang. Hvis du ønsker at indfri din gæld i den mellemliggende periode, altså før Erhvervsstyrelsen har overtaget det indefrosne beløb, skal du kontakte din energivirksomhed. 

Med indefrysningsordningen for husstande har du mulighed for midlertidigt at indefryse en del af regningen for fjernvarme, hvis prisen når over et fastsat prisloft, og senere afdrage lånet til Erhvervsstyrelsen over en årrække. Der er tale om en midlertidig og frivillig ordning, og du tilmelder dig ordningen direkte hos din energivirksomhed.

Bemærk, at du ikke kan tilmelde dig ordningen efter den 31. december 2023. 

Ordningen for fjernvarme gælder fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Bemærk, at du for nogle energiregninger kan være direkte kunde, mens du i andre tilfælde ikke er den direkte kunde til en energivirksomhed. Det kan fx være, at du selv betaler elregningen direkte til energivirksomheden, men din boligforening betaler for fjernvarmeregningen. Her vil du selv kunne tilmelde dig ordningen for elregningen, men det er din boligforening, der skal tilmelde sig ordningen for fjernvarmeregningerne på vegne af dens medlemmer.

Din energivirksomhed kan oplyse dig om, hvordan du tilmelder dig.

 Du skal betale renter af din gæld til Erhvervsstyrelsen. Renten for indefrysning af husstandes energiregninger er 2 procent pr. år.

For de energiregninger, der er omfattet af indefrysningsordningen, løber der renter på fra dagen efter energiregningen forfalder.

Får jeg rentefradrag?

Renterne på det indefrosne beløb er fradragsberettigede. Renterne er først fradragsberettiget når de forfalder til betaling.

Der vil som udgangspunkt ikke være forfaldne renter før tilbagebetaling påbegyndes i 2024, medmindre lånet er indfriet før tid.

Hvis du har forfaldne renter, vil de blive indberettet af energivirksomheden eller Erhvervsstyrelsen og fremgå af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen. 

Bemærk, at virksomheder, der ikke får en fortrykt årsopgørelse, selv har ansvar for at oplyse om renter til Skatteforvaltningen.

Din energivirksomhed må gerne opkræve et gebyr for dens ekstraomkostninger ifm. administration af indefrysningsordningen i hele ordningens løbetid. Det er op til den enkelte energivirksomhed, hvordan den fastsætter gebyret og i hvilke intervaller, dog må det ikke overstige energivirksomhedens administrationsomkostninger forbundet med ordningen, og det må kun opkræves af de kunder, der benytter ordningen.

Din energivirksomhed skulle oplyse dig om eventuelle gebyrer, inden du tilmeldte dig ordningen. Hvis energivirksomheden har forhøjet gebyret, skulle du varsles om denne forhøjelse mindst 3 måneder inden.

Med indefrysningsordningen har husstande haft mulighed for midlertidigt at indefryse en del af regningen for el, gas og fjernvarme, hvis prisen er nået over et fastsat prisloft, og senere afdrage lånet til Erhvervsstyrelsen over en årrække. 

Indefrysningsordningen for husstande blev besluttet i en politisk aftale mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier den 23. september 2022 og er en del af større aftale om vinterhjælp. Folketinget vedtog lovgivningen den 29. september 2022.

Det samlede indefrosne beløb fremgår af dine energiregninger – eller i et særskilt brev sammen med din regning.

Din energivirksomhed kan oplyse dig om, hvordan du ellers kan tilgå oplysninger om din indefrysning.

Når det indefrosne beløb er overdraget til Erhvervsstyrelsen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsen for mere information.

Har du spørgsmål om indefrysning af din regning?

Det er din energivirksomhed, der administrerer indefrysningen af din energiregning. Hvis du har flere spørgsmål til din regning, skal du derfor kontakte din energivirksomhed.

Har du spørgsmål om overdragelsesprocessen, lovgrundlaget og reglerne?

Har du spørgsmål til overdragelsen af indefrosne beløb, kan du læse mere på Virk.dk, eller kontakte Erhvervsstyrelsen.

Kontakt 

Erhvervsstyrelsen

Telefon:  70 80 91 81

Telefontider:

  • Mandag, onsdag og fredag kl. 9-12
  • Tirsdag og torsdag kl. 11-14

E-mail: energi@erst.dk

Du kan læse mere om lovgrundlaget og reglerne på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.