Indefrysning af energiudgifter

Privatkunder kan midlertidigt få indefrosset en del af regningen for el, gas og fjernvarme, hvis prisen når over en fastsat grænse

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Med indefrysningsordningen er der fastlagt et loft over, hvor høj prisen på el, gas- og fjernvarme bliver i en periode.

Som privatkunde får du mulighed for midlertidigt at indefryse en del af energiregningen og afdrage lånet til energiselskabet over en årrække. Det er en midlertidig og frivillig indefrysningsordning for udgifter til el, gas og fjernvarme over et fastlagt loft. 

  • Ordningen blev besluttet i en politisk aftale mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier 23. september 2022
  • Der arbejdes på lovgivning på området, og du kan derfor ikke tilmelde dig ordningen endnu.  

Gennemførelse af indefrysningsordningerne forudsætter, at de statsstøttegodkendes af Europa-Kommissionen.

Ordningen giver privatkunder mulighed for midlertidigt at få indefrosset en del af regningen for el, gas og fjernvarme, hvis prisen når over en fastsat grænse.

Prislofterne for gas, el og fjernvarme er:

Prisloft for gas

Når prisen på gas kommer over et niveau, der svarer til prisen i 4. kvartal af 2021, kan du få indefrosset den del af energiregningen, der overstiger prisen. 

Prislofterne for gas sættes for den rå gaspris før tariffer, afgifter og moms, som udgør: 

  • Gas til 5,84 kr. pr. m3, der kan omsættes til en typisk forbrugerpris på 15,45 kr. pr. m3 

Prisloft for el

Når prisen på el kommer over et niveau, der svarer til prisen i 4. kvartal af 2021, kan du få indefrosset den del af energiregningen, der overstiger prisen. 

Prisloftet for el sættes for elprisen før tariffer, afgifter og moms, som udgør: 

  • El til 0,8kr. pr. kWh der kan omsættes til en typisk forbrugerpris på 2,18 kr. pr. kWh 

Bemærk, at, forbrugerpriserne er opgjort før den kommende nedsættelse af elafgiften i de første 6 måneder. af 2023. 

Prisloft for fjernvarme

Udgangspunktet for loftet for fjernvarmeprisen vil være prisen i januar 2022 for de 10 dyreste fjernvarmeselskaber.

Prisloftet for fjernvarme er den samlede pris for opvarmet vand, der overstiger: 1,44 kr. pr. kWh, når varmeforsyningsvirksomhedens samlede pris overstiger 26.000 kr. for enfamilieshuse, jf. varme-forsyningsvirksomhedens seneste prisanmeldelse til Forsyningstilsynet.

Ordningen forventes at gælde for regninger fra 1. november 2022 for el og gas. Det betyder, at din el- og gasregning kan indefryses, hvis den: 

  • er udstedt og har betalingsdato 1. november 2022 eller senere og 
  • dækker perioder, der slutter senere end 31. oktober 2022  

For fjernvarme forventes det, at ordningen starter 1. januar 2023. Det betyder, at din fjernvarmeregning kan indefryses, hvis den: 

  • er udstedt og har betalingsdato 1. januar 2023 eller senere og 
  • dækker perioder, der slutter senere end 31. december 2022 

Alle privatkunder hos et el-, gas- eller fjernvarmeselskab i Danmark har mulighed for at gøre brug af ordningen.

Hvis du bor i en boligforening, hvor foreningen er kunde hos energiselskabet, er det denne forening, der får adgang til ordningen, og ikke den enkelte ejer/lejer.  

Det er frivilligt, om du ønsker at gøre brug af ordningen. 

Indefrysningsordninger til virksomheder er også på vej. 

Da der stadig arbejdes på lovgivningen på området, kendes de nærmere detaljer om tilmelding endnu ikke.

Når ordningen åbner for tilmelding, kan du læse mere information om, hvordan du kan tilmelde dig her på borger.dk.

Energiselskaberne har på nuværende tidspunkt ikke yderligere information om ordningen.

Efter indefrysningsperioden på 12 måneder er udløbet, følger et afdragsfrit år, hvor der tilskrives renter på det indefrosne beløb.

Efter det afdragsfrie år skal du vælge, om du vil afdrage gælden på én gang, eller om du vil afdrage gælden over 4 år. Det betyder, at du skal begynde at betale det indefrosne beløb tilbage 2 år efter, at ordningen træder i kraft.

Hvis du vælger at tilmelde dig ordningen, vil en del af energiregningen i indefrysningsperioden blive udskudt.

Du skal derfor fortsat betale den del af regningen, der er under prislofterne, som aftalt med dit energiselskab.

Har du spørgsmål om indefrysning af din regning?

Når de nærmere vilkår for ordningen er på plads, kan du læse om dem her på borger.dk.

Energiselskaberne har på nuværende tidspunkt ikke mere information om ordningen.

Har du spørgsmål om lovgrundlaget og reglerne?

Den politiske aftale om indefrysningsordningen blev indgået den 23. september 2022. Der arbejdes stadig på lovgivning på området. Erhvervsstyrelsen, som er ansvarlig myndighed, har på nuværende tidspunkt ikke yderligere information om ordningen.

Når de nærmere vilkår for indefrysningsordningen er på plads, kan du læse mere om lovgrundlaget og reglerne på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Kontakt 

Erhvervsstyrelsen

Telefon:  70 80 91 81

Telefontid: Mandag-fredag kl. 9-15

E-mail: energi@erst.dk 

Der er indgået en politisk aftale den 23. september 2022 om indefrysningsordningen, og der arbejdes på lovgivning på området.