Indefrysning af energiudgifter

Tilbagebetaling af de indefrosne regninger for el, gas og fjernvarme

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du har fået indefrosset en del af din el-, gas- eller fjernvarmeregning, skal det indefrosne beløb inklusive renter tilbagebetales. Hvis du ikke allerede har tilbagebetalt beløbet til din energivirksomhed, vil Erhvervsstyrelsen stå for opkrævningen af det indefrosne beløb.

At Erhvervsstyrelsen står for opkrævningen, og ikke din energivirksomhed, vil ikke ændre de grundlæggende vilkår, der gælder for tilbagebetaling af det indefrosne beløb. Du vil desuden ikke blive opkrævet administrationsgebyrer af Erhvervsstyrelsen i afdragsperioden.

Efter indefrysningsperiodens udløb (den 1. november 2023 for el- og gas, den 31. december 2023 for fjernvarme), følger et afdragsfrit år. Efter det afdragsfrie år følger afdragsperioden, som strækker sig over 4 år. Hvis du ikke ønsker at afdrage og gerne vil betale det fulde beløb med det samme, kan du læse hvordan her på siden.

Når det indefrosne beløb er overdraget til Erhvervsstyrelsen, og du har modtaget et brev om det, kan du få en afdragsordning eller vælge at betale hele beløbet tilbage på én gang.

Hvis du har flere indefrysninger – det kan være hos samme eller forskellige energivirksomheder - har du mulighed for at lave en fuld tilbagebetaling af blot ét indefrysningsbeløb eller tilbagebetale flere beløb på samme tid.

Du kan også vente med at betale det/de indefrosne beløb, til afdragsperioden starter.

Betal med det samme

Hvis du ønsker at tilbagebetale ét eller flere indefrosne beløb med det samme, skal du sende en mail.

E-mail: energi@erst.dk

I mailen skal du skrive:

  • dit fulde navn
  • sagsnummer eller sagsnumre - find det i orienteringsbrevet fra Erhvervsstyrelsen
  • om du ønsker at betale flere indefrosne beløb tilbage. 

Når du har modtaget en bekræftelse af dit ønske om tilbagebetaling, vil du efterfølgende modtage opkrævning via Digital Post eller brev, hvis du ikke har digital post.

Bemærk, at ønsket om tilbagebetaling af det fulde indefrosne beløb inklusive renter er bindende, så snart opkrævningen er sendt ud. Du kan altså ikke længere blive tilmeldt en afdragsordning.

Afdrag

Hvis du ønsker at afdrage ét eller flere af dine indefrosne beløb, skal du ikke foretage dig noget. Du vil automatisk blive tilmeldt afdragsordningen, som begynder den 1. november 2024 for el- og gaskunder. For fjernvarmekunder begynder afdragsperioden den 1. januar 2025.

Afdragsperioden løber over 4 år med start i begyndelsen af november 2024 for el- og gaskunder (starten af februar for fjernvarmekunder) og efterfølgende ét afdrag hver tredje måned: 16 afdrag i alt, eller indtil hele gælden inklusive renter er tilbagebetalt. Hvis du vælger at benytte afdragsordningen, vil du altså modtage en opkrævning hver tredje måned i afdragsperioden, indtil gælden er tilbagebetalt

Der er kun én fast afdragsordning, og det er derfor ikke muligt at afdrage på andre måder, eller i andre perioder, end beskrevet ovenfor.

Du kan til enhver tid i afdragsperioden vælge at tilbagebetale hele den resterende del af et eller flere af dine indefrysningsbeløb. Det gør du ved at skrive en mail.

E-mail: energi@erst.dk

Som energikunde kan du have flere indefrysninger, enten hos samme energiselskab, fx tilhørende forskellige målepunkter, eller hos forskellige energivirksomheder.

Hvis du har flere indefrysninger, vil du modtage et brev fra Erhvervsstyrelsen for hver indefrysning.

Hvis du har flere indefrysninger, kan du vælge at lave en fuld tilbagebetaling af dem alle på én gang, betale nogle af indefrysningsbeløbene, eller vælge afdragsordningen for alle indfrysningsbeløb.  

Afdrag af flere indefrysninger

Hvis du vælger afdragsordningen for de indefrosne beløb, vil du modtage én opkrævning hver tredje måned pr. energivirksomhed, du har fået indefrosset din energiregning hos.

Hvis du har flere indefrysningsbeløb, men fra samme energivirksomhed, vil de altså blive samlet som én opkrævning.

Hvis du har indefrysninger hos forskellige energivirksomheder, vil du modtage separate opkrævninger.

Du kan til enhver tid i afdragsperioden vælge at lave en fuld tilbagebetaling at ét eller flere af dine indefrysningsbeløb.    

Afdragsperioden løber over 4 år med ét afdrag hver tredje måned, 16 i alt.

Beløbet på din regning er beregnet, så hvert af de 16 afdrag er lige store.

Det gøres på denne måde:

  • Dit samlede indefrysningsbeløb deles i 16 lige store beløb.
  • Den samlede rente af indefrysningsbeløbet deles i 16 lige store beløb. 

Det følger af din aftale om indefrysning af en del af dine energiregninger, at du skal betale renter af din gæld. 

Renten for indefrysning af energiregninger er: 

  • husstande: 2 procent pr. år 
  • virksomheder 4,4 procent pr. år 

For de energiregninger, der er omfattet af indefrysningsordningen, løber der renter på fra dagen efter energiregningerne forfalder til betaling hos din energivirksomhed. Renterne påløber, indtil det indefrosne beløb inklusive renter er fuldt tilbagebetalt. 

Får jeg rentefradrag?

Renterne på det indefrosne beløb er fradragsberettigede. Renterne er først fradragsberettigede, når de forfalder til betaling. 

Der vil som udgangspunkt ikke være forfaldne renter før tilbagebetaling påbegyndes i slutningen af 2024, medmindre du tilbagebetaler lånet før tid. 

Hvis du har forfaldne renter, vil de automatisk blive indberettet til Skattestyrelsen af energivirksomheden eller Erhvervsstyrelsen og fremgå af din årsopgørelse.  

Særligt for virksomheder

Virksomheder, der ikke får en fortrykt årsopgørelse, har selv ansvar for at oplyse om renter til Skatteforvaltningen. 

Hvis du modtager en opkrævning fra Erhvervsstyrelsen, som du ikke betaler, vil du få en rykker.

Hvis du modtager 2 rykkere, men fortsat ikke betaler, overgår opkrævningen af det indefrosne beløb til Gældsstyrelsen.

Du skal ikke betale et ekstra gebyr for rykkerne.

Det samlede indefrosne beløb fremgår af dine energiregninger – eller i et særskilt brev sammen med din regning. 

Når det indefrosne beløb er overdraget til Erhvervsstyrelsen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsen for mere information. Erhvervsstyrelsen kan fortælle dig, hvor meget du samlet skal betale tilbage, beløb på forskellige indefrysninger, og kan desuden informere dig om eventuel restgæld før og under afdragsperioden.

Har du spørgsmål om indefrysning af din regning?

Det er din energivirksomhed, der administrerer indefrysningen af din energiregning. Hvis du har flere spørgsmål til din regning, skal du derfor kontakte din energivirksomhed.

Har du spørgsmål om overdragelsesprocessen, lovgrundlaget og reglerne?

Har du spørgsmål til overdragelsen af indefrosne beløb, kan du læse mere på Virk.dk, eller kontakte Erhvervsstyrelsen.

Kontakt 

Erhvervsstyrelsen

Telefon:  70 80 91 81

Telefontider:

  • Mandag, onsdag og fredag kl. 9-12
  • Tirsdag og torsdag kl. 11-14

E-mail: energi@erst.dk

Du kan læse mere om lovgrundlaget og reglerne på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Du kan ikke klage over Erhvervsstyrelsens afgørelser om overtagelse af indefrosne fordringer. Erhvervsstyrelsen håndterer heller ikke klager, der vedrører forholdet mellem kunde og energivirksomhed.

Hvis du ønsker at klage over indefrysningen af din energiregning, kan du indsende din klage til Nævnenes Hus og Forbrugerklagenævnet via Klageportalen.

Har du ikke et dansk CPR-/CVR-nummer, og derfor ikke har MitID, kan du kontakte Nævnenes Hus og få hjælp til at komme videre med klagesagen på mff@naevneneshus.dk.

Har du generelle spørgsmål kan du kontakte Nævnenes Hus på klageportalen@naevneneshus.dk eller ringe på tlf. 72 40 56 00.