Bilsyn

Alle personbiler skal til periodisk syn

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Færdselsstyrelsen sender dig en indkaldelse til periodisk syn 8 uger inden synsfristen. Første gang din bil bliver indkaldt til syn er 4 år efter, at bilen første gang er indregistreret. Derefter er det hvert 2. år, når der er tale om en almindelig person- eller varebil.

Du kan læse mere om, hvornår din bil skal til syn på fstyr.dk

De 2 overordnede formål med bilsyn er at sikre:

  • forhold der vedrører færdselssikkerhed, som fx kontrol af styretøj, dæk, lygter, blinklys, reflekser og bærende dele som blandt andet hjulophæng og støddæmpere
  • de miljømæssige forhold, som fx kontrol af røg, kulilte og støj.

Synet har ikke til formål at vurdere bilens almindelige stand eller at fastsætte dens økonomiske værdi. Du kan læse mere om, hvad der tjekkes ved et syn på fstyr.dk:

Hvis du ikke får din bil synet og godkendt inden for synsfristen, vil du få en bødeforlæg på 2.000 kr. (2024) for manglende syn og godkendelse.

Får du stadig ikke din bil synet, godkendt eller afmeldt, vil du modtage endnu et bødeforlæg på 2.000 kr. (2024) for manglende afmeldelse.

Bødeforlæg, der ikke betales rettidigt, bliver sendt videre til politiet.

Start Søg efter synsrapporter

Et bilsyn afsluttes med, at synshallen udleverer en synsrapport med synsresultatet. Rapporten kan også findes på nettet via Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Synsrapporten indeholder en beskrivelse af eventuelle fejl eller mangler, som man skal rette. Rapporten kan også indeholde servicebemærkninger, hvis synspersonalet har opdaget noget, som ikke er en fejl nu, men som kan udvikle sig til fejl senere. Det kan fx være nedslidte, men ikke ulovlige dæk. Undersøgelsen skal ikke vurdere bilens markedsværdi.

Synsrapportens afgørelser kan være en af følgende:

1. Godkendt

Synsstedet har ikke fundet fejl ved bilen.

2. Betinget godkendt

Bilen er ikke i lovlig stand. Den har én eller flere fejl, som skal rettes, men det er ikke nødvendigt at møde til kontrol efter reparation. I de fleste tilfælde får du lov til at køre bilen fra synsstedet til reparation. Men det er ulovligt at bruge bilen til almindelig kørsel, før den er repareret.

3. Kan godkendes efter omsyn

Hvis dit køretøj har fået synsresultatet kan godkendes efter omsyn, skal dit køretøj til omsyn inden for 33 kalenderdage. Datoen, hvor dit køretøj blev synet, tæller som en dag. Fristen kan ikke forlænges, og det gælder også, hvis du skal til omsyn flere gange. Overskrides omsynsfristen, kan der ikke foretages et omsyn.

Inden køretøjet er omsynet og godkendt, er køretøjet ikke lovligt at benytte. Synshallen kan dog i nogle tilfælde give tilladelse til, at du anvender køretøjet til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. Det vil sige fra synshallen til reparatøren.

4. Ikke godkendt

Bilen er ikke i lovlig stand. Det har alvorlige fejl eller ekstraordinært mange fejl, som har betydning for miljøet eller færdselssikkerheden. Fejlene skal rettes, og synsvirksomheden skal kontrollere, at rettelserne er foretaget korrekt. Kontrollen kan enten ske ved et eller flere omsyn inden for en frist på en måned eller ved et helt nyt syn, hvor man starter forfra.

Vær opmærksom på, at en frist for omsyn givet af en synsvirksomhed på en synsrapport ikke forlænger fristen givet af Færdselsstyrelsen i breve om manglende syn eller manglende godkendelse.

Hvis du køber en brugt person- eller varebil som er afmeldt i Motorregisteret, skal den til registreringssyn – med mindre den er blevet synet inden for det sidste år, før den kan få nummerplader.

Når du køber en brugt bil, er det vigtigt, at du registrerer ejerskiftet i Motorregistret.

Er en bil indkaldt til periodisk syn ved ejerskifte, vil den seneste frist for syn fremgå af ejerskiftekvitteringen fra Motorregistret. Fristen for syn forlænges ikke ved ejerskifte. Du kan ikke ejerskifte en bil, hvis synsfristen er overskredet.

Du kan altid tjekke din bils historik i Motorregistret.

Ud over det periodiske syn skal biler også synes, hvis der er foretaget væsentlige ændringer, fx at der er sat en større motor i bilen.

Til et registreringssyn kan du blive bedt om at fremvise registreringsattesten og andre supplerende attester.

Brugte importerede biler

Brugte biler, der er importeret til Danmark, skal synes, inden de kan blive registreret og få nummerplader.

Motorcykler (med mindre de bruges til udlejning eller øvelseskørsel), scootere og knallerter skal ikke til periodisk syn. I nogle tilfælde skal disse køretøjer dog synes ved ejerskifte.

Du kan registrere din bil som et veterankøretøj 35 år efter første registreringsdato. Hvis din bil er registreret til veterankørsel, skal den til syn første gang 40 år efter første registrering og derefter med 8 års mellemrum.

Er du utilfreds med (om)synshallens afgørelse, kan du klage til Færdselsstyrelsen.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du allerede har fået udført reparationer på køretøjet, kan det besværliggøre styrelsens behandling af klagen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Færdselsstyrelsen skal have modtaget klagen inden fristens udløb. Du finder klageblanketten 'Klager over syn og omsyn' under Færdselsstyrelsens selvbetjening. Når blanketten er udfyldt, skal den sendes pr. mail til adressen info@fstyr.dk eller pr. brev til adressen Sorsigvej 35, 6760 Ribe.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet og synsrapporten, skal du rette henvendelse til:

  • den medarbejder, der har udført synet
  • lederen af synsstedet
  • (om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.