Afgifter på køretøjer

Der skal betales registreringsafgift for alle biler og andre motorkøretøjer i Danmark

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Alle personbiler, motorcykler og andre motorkøretøjer skal som udgangspunkt registreres i Motorregistret. Der skal i de fleste tilfælde betales en afgift inden registreringen kan gennemføres - kort og godt kaldet registreringsafgift.

Desuden skal der løbende betales enten vægtafgift, grøn ejerafgift eller CO2-ejerafgift.

 • vægtafgift betales for personbiler, der er indregistreret før 1. juli 1997
 • den grønne ejerafgift betales for personbiler, der er indregistreret 1. juli 1997 eller senere, og for varebiler, registreret den 18. marts 2009 eller derefter
 • CO2-ejerafgift betales for person- og varebiler, der er indregistreret første gang den 1. juli 2021 eller senere.

Registreringsafgift betales i forbindelse med:

 • første registrering
 • overgang fra afgiftsfri til afgiftspligtig brug (fx fra diplomatkøretøj)
 • ombygning og reparation, hvor den sker ID-tab (fx hvis du sætter en større motor i).

Læs mere på Motorstyrelsens hjemmeside:

Registreringsafgiften på nye personbiler er normalt indregnet i købsprisen. Afgiften er:

 • 25 pct. af de første 65.800 kr. (2022) - 67.800 kr. (2023)
 • 85 pct. af 65.800-204.600 kr. (2022) - 67.800-210.600 kr. (2023)
 • 150 pct. af resten (2022 og 2023). 

Afgiften beregnes af køretøjets værdi inklusive moms og avance, men uden registreringsafgift.

Der beregnes et tillæg i registreringsafgiften, som fastsættes ud fra, hvor mange gram CO2 bilen udleder pr. kilometer:

 • 0-121 gram CO2 = 253 kr. pr. gram CO2 (2022) - 0-117 gram CO2 = 261 kr. pr. gram CO2 (2023)
 • 121-155 gram CO2 = 506 kr. pr. gram CO2 (2022) - 117-150 gram CO2 = 521 kr. pr. gram CO2  (2023)
 • over 155 gram CO2 = 961 kr. pr. gram CO2 (2022) - over 150 gram CO2 = 990 kr. pr. gram CO2 (2023)
 • Der gives et fradrag i registreringsafgiften (efter tillæg for CO2-udledning) på 21.900 kr.  (2022) - 22.600 kr. (2023).

  Start Omregistrering

  Hvis du køber et brugt køretøj med nummerplader (hvor registreringsafgiften er betalt), skal køretøjet omregistreres til dig. Du kan som (ny) ejer selv foretage omregistreringen/ ejerskiftet i Motorregisteret.

  Du kan også omregistrere i appen Ejerskifte, hvis du omregistrerer i forbindelse med købet. Både køber og sælger skal nemlig logge ind i appen.

  Det er kun den person, der fremover skal stå som køretøjets primære ejer, der kan omregistrere i Motorregistret.

  Det koster 340 kr., hvis du selv omregistrerer i Motorregistret, 340 kr. i appen Ejerskifte og 380 kr. hos en nummerpladeoperatør eller i en af Motorstyrelsens ekspeditioner + betaling for personlig betjening. Hos Motorstyrelsen koster personlig betjening 100 kr., hvis du skal have omregistreret et køretøj, og hos nummerpladeoperatørerne kan prisen variere.

  Fuldmagt

  Hvis du kommer på vegne af en anden, skal du også have en fuldmagt med.

  For nye motorcykler er afgiften:

  • 25 pct. af afgiftsværdien for de første 20.300 kr. (2022) - 20.900 kr. (2023)
  • 85 pct. af afgiftsværdien mellem 20.300-68.800 kr. (2022) - 20.900-70.800 kr. (2023)
  • 150 pct. af resten (2022 og 2023).

  For brugte motorcykler beregnes afgiften på samme måde som for nye motorcykler. Afgiften nedsættes med samme procentdel, som motorcyklens værdi inklusive afgift er ændret til, sammenholdt med en tilsvarende motorcykel, der er afgiftsberigtiget som ny.

  For autocampere betales registreringsafgift, som for almindelige personbiler, men grundlaget for afgiftsberegningen er uden udgiften til campingindretningen.

  Afgiften er:

  • 25 pct. af værdien op til 65.800 kr. (2022) - 67.800 kr. (2023)
  • 85 pct. af værdien mellem 65.800-204.600 kr. (2022) - 67.800-210.600 kr. (2023)
  • 150 pct. af resten (2022 og 2023). 

  Afgiften skal dog mindst udgøre 45 pct. af køretøjets værdi over 12.100 kr. (2022 og 2023), inkl. udgiften til beboelsesindretning, men ekskl. registreringsafgift.

  Der beregnes et tillæg til registreringsafgiften på 253 kr. (2022) - 261 kr. (2023) pr. gram CO2, autocamperen udleder.

  For busser til privat brug er afgiften 0 kr. af de første 12.100 kr. af afgiftsværdien og 60 pct. af værdien over 12.100 kr. (2022 og 2023).

  For varebiler skal du betale:

  • Biler under 4 ton: 0 kr. af den afgiftspligtige værdi af de første 75.900 kr. (2022) - 78.100 kr. (2023) og 50 pct. af resten (2022 og 2023).
  • For større vare- og lastbiler: (tilladt totalvægt på over 3 ton), som enten er åbne eller uden sideruder i venstre side bag førersædet (pick-ups og kassevogne) kan afgiften dog højst udgøre 47.000 kr. (2022 og 2023).
  • Lastbiler over fire tons skal der som udgangspunkt ikke betales registreringsafgift af.

  Der beregnes et tillæg til registreringsafgiften på 250 kr. (2022) - 261 kr. (2023) pr. gram CO2, vare- eller lastbilen udleder.

  Der gives et fradrag i registreringsafgiften (efter tillæg for CO2-udledning) på 30.300 kr. (2022) - 31.200 kr. (2023).

  Vægtafgift opkræves for personbiler, der er registreret første gang før 1. juli 1997, og for varebiler, der er registreret før 18. marts 2009. For person- og varebiler registreret 30 juni 2021 eller tidligere opkræver Motorstyrelsen enten vægtafgift eller grøn ejerafgift. For person- og varebiler indregistreret første gang den 1. juli 2021 eller senere opkræves CO2-ejerafgift. 

  For biler, der kører på diesel eller gas, er den periodiske afgift ca. 50 pct. højere. Det er den såkaldte udligningsafgift, der lægges oveni enten vægtafgiften, den grønne ejerafgift eller CO2-ejerafgiften.

  Du skal som ejer af en personbil på diesel eller en ny dieselvarebil uden partikelfilter betale partikeludledningsafgift på 1.000 kr. årligt (2022). Du kan blive fri for at betale afgiften, hvis du får eftermonteret et partikelfilter. Når partikelfilteret er monteret, skal bilen synes, før afgiften frafalder. Filteret skal leve op til de gældende regler.

  Når du har købt brugt bil og skal have bilen registreret i dit navn i Motorregistret, hos en nummerpladeoperatør eller i en af Motorstyrelsens ekspeditioner, skal du medbringe:

  • bilens seneste registreringsattest
  • oplysninger om et forsikringsselskab, der er online eller et forsikringsbevis
  • billedlegitimation
  • evt. fuldmagt, hvis du kommer på vegne af en anden.