Pakkerejser

Hvis du har bestilt en pakkerejse og vil du fx afbestille rejsen, har du forskellige rettigheder

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Som hovedregel har du altid ret til at afbestille din rejse. Det er dog sjældent, at du vil få alle dine penge tilbage, især ikke hvis du afbestiller tæt på afrejsedatoen. Du kan få flere oplysninger hos de enkelte rejsebureauer.

Afbestilling, hvis vilkårene bliver ændret

Hvis rejsearrangøren er nødt til at ændre væsentligt på vilkårene i din pakkerejse, kan du have krav på at afbestille rejsen og få dine penge tilbage eller få en anden rejse.

Hvis du ikke har fået, hvad du har betalt for, kan du i nogle tilfælde få nedslag i prisen, erstatning eller godtgørelse.

Det er vigtigt, at du klager til rejseselskabet, så snart du mener at der er mangler ved din rejse. Hvis du ikke klager så hurtigt som muligt kan du nemlig miste retten til at få kompensation.

Giv også rejseselskabet en frist til at svare – på fx 4 uger – så du kan gå hurtigt videre med din klage, hvis svaret ikke er tilfredsstillende.

Har du købt en pakkerejse hvor både hotelophold og transport er arrangeret kan du sende klagen videre til Pakkerejse-Ankenævnet, der behandler din klage for et gebyr på 275 kr. (2024). Du får gebyret tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Start Ansøg om erstatning hos Rejsegarantifonden

Hvis du har købt en pakkerejse hos en dansk rejseudbyder, kan du med stor sandsynlighed få hjælp af Rejsegarantifonden, hvis rejseudbyderen går konkurs.

Det gælder både, hvis du fx ikke kan komme af sted, eller hvis du ikke kan komme hjem fra din ferie. I nogle tilfælde kan Rejsegarantifonden også hjælpe dig, hvis du kun har købt en flybillet.

Søg om erstatning

Hos Rejsegarantifonden kan du søge om erstatning. Der er forskellige betingelser, der skal være opfyldt – som minimum skal du have købt en pakkerejse, et sammensat rejsearrangement eller en flybillet. Læs mere på Rejsegarantifondens hjemmeside.