Påkørsel af dyr

Kontakt Dyrenes Vagtcentral på telefonnummer 1812

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Det er vigtigt, at du søger assistance, hvis du har skadet et vildt dyr eller et strejfende husdyr, eller hvis du bliver opmærksom på et efterladt trafikskadet dyr.

Hvis du står med et påkørt, skadet eller sygt dyr, vildt eller ejerløst, kan du gratis kontakte Dyrenes vagtcentral på telefonnummer 1812. 

Det er normalt en frivillig fra Dyrenes Beskyttelse eller en dyreredder fra Falck, som rykker ud til skadede og syge dyr, uanset om de er vilde eller ejerløse. Det er Dyrenes Beskyttelse, der betaler for behandling eller evt. nødaflivning af det tilskadekomne dyr. 

Kontakt 1812 for råd og vejledning inden du kører videre. I nogle tilfælde skal du holde øje med dyret, til hjælpen er fremme. Andre gange kan du blive spurgt, om du kan hjælpe med transport til enten dyrlæge eller vildtplejestation.

Orienter dig gerne om din placering, inden du ringer op.

Vær opmærksom på, at når du er i berøring med et vildt dyr, er det altid en god idé at benytte sig af handsker.

1. Hvis dyret er dødt, er det vigtigt at fjerne dyret fra vejbanen. Læg dyret i rabatten eller i grøftekanten, så andre trafikanter ikke påkører dyret eller forsøger at undvige påkørsel af det.

2. Hvis dyret overlever påkørslen, og det selv er i stand til at løbe væk fra ulykkesstedet, skal du ikke forfølge det. På den måde forringes sporet ikke, så dyret kan eftersøges af en schweisshundefører. Du bedes markere ulykkesstedet og kontakte 1812, før du forlader det.

3. Er dyret dødt, eller finder man et dødt dyr, er det ikke en opgave for Dyrenes Vagtcentral. Kontakt Falck eller kommunen. Du kan hjælpe dine medbilister ved at sikre dig, at dyret ikke ligger til trafikfare. Hvis dette er tilfældet bør du flytte dyret ud i rabatten og væk fra kørebanen.  

Er dyret blot kvæstet og ikke dødt, skal du ringe til Dyrenes Vagtcentral på tlf. 1812.

Vær opmærksom på, at en undvigemanøvre kan være farlig, både for dig og dine medtrafikanter. Du bør derfor som trafikant forsøge at forudse, hvornår der er øget risiko for at påkøre et dyr.

Sænk først og fremmest hastigheden i områder, hvor der fx er advarselsskilte, tæt beplantning eller skov, læhegn eller åer på tværs af vejen. Vilde dyr nærmer sig oftest trafikerede veje på bestemte tidspunkter - vær derfor ekstra opmærksom omkring skumring og i morgentimerne.

Vær opmærksom på advarselsskilte, der advarer om krydsende vilde dyr. Påkører du et større dyr, som fx en hjort, så kan du som trafikant komme alvorligt til skade.