Bilforsikringer

Biler, motorcykler og knallerter skal have en lovpligtig ansvarsforsikring

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Biler, motorcykler og knallerter, der kører på offentlig vej, skal være ansvarsforsikrede. Forsikringen dækker, hvis du som ejer eller bruger af et køretøj forvolder skade på andre. Passagerer vil ofte kunne få erstatning fra køretøjets ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker dog ikke for skader på forsikringstagerens eller -brugerens ejendele, ligesom skade på bilens fører heller ikke bliver erstattet.

Kaskoforsikring

Det er frivilligt, om du foruden ansvarsforsikringen vil kaskoforsikre din bil. Har du lånt penge til bilen eller købt den på afbetaling, vil det dog normalt være et krav fra forsikringsselskabet, at bilen er kaskoforsikret. I princippet dækker en kaskoforsikring enhver skade, der sker på køretøjet samt tyveri. Skader af mekanisk art eller skader, der skyldes manglende vedligeholdelse som fx rustskader, dækker kaskoforsikringen ikke. Læs mere om, hvad en kaskoforsikring dækker på Forsikringsoplysningens hjemmeside.

Anhængertræk

Får du monteret anhængertræk på dit køretøj, skal køretøjets ansvarsforsikring udvides og evt. synes igen. Udvidelsen skal dække de skader, anhængeren kan forvolde.

Bilforsikringspræmier

Prisen for en motorkøretøjsforsikring (ansvars- eller kaskoforsikring) er bestemt af bl.a. køretøjets art, vægt og pris. Det har også betydning, hvor længe du har kørt i egen bil, og om du har kørt skadefrit. I nogle forsikringsselskaber kan alder og køn også have en betydning for præmiens størrelse. Ligesom din adresse eller medlemskab i en bestemt faggruppe kan være af betydning for prisen på forsikringen. Det er også afgørende, om du vil have en selvrisiko i tilfælde af skade og forskellige tillægsdækninger, og hvor stor den/de skal være. Det er altid en god ide at henvende sig til flere forsikringsselskaber for at høre om præmie- og bonussystemer, inden du tegner forsikringen.

Hvis forsikringen ikke bliver betalt

Hvis du ikke betaler den lovpligtige ansvarsforsikring, kan politiet inddrage nummerpladen. Desuden skal du selv betale, hvis du laver en skade.

Skyldes skaden spirituskørsel, hensynsløs kørsel eller alvorlige defekter på køretøjet (fx nedslidte dæk), er det ikke sikkert, at din kaskoforsikring dækker for skaden. Manglende kørekort kan også betyde, at der ikke bliver udbetalt erstatning. Hvis du med din bil eller et andet motorkøretøj forvolder skade på andre ved grov hensynsløshed, kan forsikringsselskabet, gennem et civilt søgsmål, kræve, at du skal betale dele af eller hele erstatningen tilbage til forsikringsselskabet.

Hvis du har kaskoforsikret din bil, har du automatisk ret til at få hjælp, hvis bilen går i stykker i udlandet. Det samme gælder motorcykler eller andre køretøjer, der vejer under 3.500 kg i totalvægt.

Kaskoforsikringen dækker bl.a. i de europæiske lande, og den hjælp, du kan få, er fx, at du kan ringe til Danmark og få råd om, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude. Derudover kan du få dækket nogle af dine udgifter til transport af bilen, til et hotelophold eller andet. De detaljerede regler kan du få ved at kontakte Forsikringsoplysningen.

Det røde kort

Før rejsen skal du huske at bede om "det røde servicekort" hos dit forsikringsselskab. Kortet fortæller, hvilken hjælp du kan få, og hvor du skal ringe hen osv. En campingvogn eller en anhænger, der er kaskoforsikret, skal have sit eget kort.

Det grønne kort

Hvis du kører i udlandet, kan du også få "det grønne kort". Kortet er et bevis på, at din bil er ansvarsforsikret. Visse lande kræver det grønne kort, og i andre lande kan det være en stor hjælp at have kortet, hvis du fx bliver involveret i et trafikuheld.

Du kan klage over dit forsikringsselskabs afgørelser til Ankenævnet for Forsikring. Klagegebyret er 200 kr. (2024). Det bliver betalt tilbage, hvis du helt eller delvist får medhold i klagen. Hvis du selv har lidt skade og vil klage over modpartens forsikringsselskab, så skal du rette klagen til Forsikringsoplysningen.

Når du skal køre i udlandet, skal du bede dit forsikringsselskab om:

  • Det grønne kort, som er bevis på, at din bil er ansvarsforsikret
  • Det røde servicekort, som fortæller hvilken hjælp, du kan få, og hvor du skal ringe hen