Vold og voldtægt

Enhver form for vold er ulovlig i Danmark, også når du kender gerningsmanden og i hjemmet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Anmeld digitale seksualforbrydelser

Du kan anmelde digitale seksualforbrydelser, som fx digitale sexkrænkelser, seksuelt misbrug af børn på nettet, grooming og sextortion, til politiet på nettet.

En digital sexkrænkelse er, hvis andre - uden din tilladelse - har delt billeder eller videoer, hvor du optræder nøgen eller i en seksuel situation.

Hvis du har brug for anden rådgivning eller hjælp til at finde ud af, hvad der er bedst at gøre, kan du døgnet rundt ringe til Hotline for voldsudsatte kvinder på tlf.: 7020 3082.

Det er et offentligt ansvar at beskytte dig mod vold, og ud over politiet kan du også kontakte:

 • Din læge
 • hjemmesygeplejersken, hjemmehjælperen
 • sagsbehandleren i socialforvaltningen
 • en skadestue
 • et krisecenter
 • en netværksgruppe
 • et center for voldtægtsofre
 • et rådgivningscenter
 • en telefonrådgivning

Flere rådgivningsmuligheder

Hvis du har været udsat for voldtægt eller et forsøg på voldtægt, skal du hurtigst muligt kontakte det center for voldtægtsofre, der er tættest på dig.

Du kan tage en pårørende, en ven eller veninde med. Af praktiske grunde bør du ikke gå i bad eller skifte tøj inden, men tage dit skiftetøj med.

Du vil blive tilbudt en sporsikring, som går ud på at finde spor fra gerningsmanden på dit tøj og din krop. Undersøgelsen er frivillig og gratis.

Den nationale hotline Lev Uden Vold tilbyder hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i familien og andre nære relationer til

 • voldsudsatte
 • voldsudøvere
 • mænd
 • kvinder
 • pårørende
 • fagfolk

Du kan ringe anonymt, døgnet rundt og året rundt på tlf.: 7020 3082

Hotlinen kan bl.a. hjælpe dig med at få afklaret din situation og henvise videre til relevante myndigheder, hjælpetilbud m.v.

Juridisk rådgivning

Hvis du har svært ved at overskue, hvilke rettigheder og muligheder du har i kølvandet på vold, kan du få juridisk rådgivning.

Den kan ringe på tlf.. 3118 4441. Rådgivningen har åbent kl. 9.00-15.00 på hverdage. Du kan også sende en mail til at@levudenvold.dk.

Har du et handicap og bliver udsat for vold eller seksuelle overgreb, har du ret til beskyttelse mod vold, og du kan søge hjælp og rådgivning - både når du oplever det en enkelt gang, og når du over længere tid har levet med en voldelig hverdag.

Eksempler på vold fra din partner:

 • lægger telefonen uden for din rækkevidde, så du ikke kan komme i kontakt med andre
 • fjerner eller ødelægger dine hjælpemidler
 • hjælper dig ikke op, når du er faldet
 • afpresser dig seksuelt, for at du kan få hjælp
 • placerer med vilje dig og din kørestol koldt, varmt og lign.
 • truer dig med, at du ikke er forældreegnet.

Hvis du har være voldelig overfor dine nære, kan du få hjælp til at ændre din måde at reagere på. På hjemmesiden Dialog mod vold kan du få rådgivning og finde behandlingssteder.

Projekt Janus er rådgivning og behandling for unge mellem 12 - 18 år, der har begået seksuelle overgreb mod andre.

Du kan få tilskud til konsultationer hos en psykolog, hvis du som barn eller ung har været udsat for seksuelle overgreb, eller hvis du har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Kontakt din læge for at få en henvisning.