Vold og voldtægt

Enhver form for vold er ulovlig i Danmark, også når det foregår i hjemmet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du har brug for akut hjælp, skal du ringe til politiet på tlf. 112. Hvis du har brug for rådgivning eller hjælp til at finde ud af, hvad der er bedst at gøre, kan du døgnet rundt ringe til en hotline på tlf. 70 20 30 82.

Det er et offentligt ansvar at beskytte dig mod vold, og du kan fx kontakte:

 • Din læge
 • hjemmesygeplejersken, hjemmehjælperen
 • sagsbehandleren i socialforvaltningen
 • politiet
 • en skadestue
 • et krisecenter
 • en netværksgruppe
 • et center for voldtægtsofre
 • et rådgivningscenter
 • en telefonrådgivning

Eksempler på rådgivningsmuligheder i alfabetisk rækkefølge

Den nationale hotline Lev Uden Vold tilbyder hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i familien og andre nære relationer til.

 • voldsudsatte
 • voldsudøvere
 • mænd
 • kvinder
 • pårørende
 • fagfolk

Du kan ringe anonymt, døgnet rundt og året rundt på tlf: 70 20 30 82

Hotlinen kan bl.a. hjælpe dig med at få afklaret din situation og henvise videre til relevante myndigheder, hjælpetilbud mv.

Juridisk rådgivning

Hvis du har svært ved at overskue, hvilke rettigheder og muligheder du har i kølvandet på vold, kan du få juridisk rådgivning.

Den kan ringe på tlf. 31 18 44 41 (2019).

Hvis du har været udsat for voldtægt eller et forsøg på voldtægt, skal du hurtigst muligt kontakte det center for voldtægtsofre, der er tættest på dig.

Du kan tage en pårørende, en ven eller veninde med. Af praktiske grunde bør du ikke skifte tøj inden, men tage dit skiftetøj med.

Du vil blive tilbudt en sporsikring, som går ud på at finde spor fra gerningsmanden på dit tøj og din krop. Undersøgelsen er frivillig og gratis.

Har du et handicap og bliver udsat for vold eller seksuelle overgreb har du ret til beskyttelse mod vold, og du kan søge hjælp og rådgivning - både når du oplever det en enkelt gang, og når du over længere tid har levet med en voldelig hverdag.

Eksempler på vold fra din partner:

 • Lægger telefonen uden for din rækkevidde, så du ikke kan komme i kontakt med andre.
 • Fjerner eller ødelægger dine hjælpemidler.
 • Hjælper dig ikke op, når du er faldet.
 • Afpresser dig seksuelt for at du kan få hjælp.
 • Placerer med vilje dig og din kørestol koldt, varmt og lign.
 • Truer dig med, at du ikke er forældreegnet.