Aflevering af Hjemmeværnsudrustning

Her kan du finde information om aflevering af udrustning udlånt af Hjemmeværnet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Anciennitetsmedaljer, som du har modtaget i forbindelse med Hjemmeværnstjeneste, må du beholde også efter du er stoppet i Hjemmeværnet. Ved dødsfald overgår medaljerne til de efterladte.

Er din pårørende afgået ved døden og har efterladt sig forskellige genstande udlånt af Hjemmeværnet, skal disse afleveres på et af Forsvarets depoter.

Du kan i den forbindelse tage kontakt til enten Marinehjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet eller et nærliggende Hærhjemmeværnsdistrikt, for at få oplyst åbningstider for Forsvarets depoter. 

Du behøver ikke foretage dig andet. Udmeldelse af dine afdøde pårørende sker automatisk.

Er du tvivl om, hvordan du kommer i kontakt med den rette myndighed i Hjemmeværnet i forbindelse med aflevering af udrustning, kan du ringe til Hjemmeværnets Rekrutteringstelefon på telefonnummer 2924 7804 eller sende en mail til hjk@hjv.dk