Våbentilladelse

Du skal have tilladelse til at købe, bære, anvende eller samle på våben

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Det kræver en tilladelse fra politiet, hvis du ønsker at have:

  • skydevåben, våbendele, våbentilbehør og ammunition
  • knive, dolke og øvrige blankvåben med en klinge over 12 cm., medmindre du bruger kniven til et anerkendelsesværdigt formål
  • peberspray
  • armbrøster, slangebøsser, appelsin- og kartoffelkanoner
  • eksplosivstoffer

Du skal altid opbevare og transportere dine våben forsvarligt.

For hver våbentilladelse til skydevåben, du ansøger om, koster det 1.085 kr. (2021) og (2022) at indgive ansøgningen – uanset om du opnår tilladelse eller får afslag.

Det koster ikke noget at registrere et haglgevær, som du må have i kraft af dit jagttegn, eller at ansøge om tilladelse til bl.a. blankvåben, ammunition, genopladning, piber, aftagelige magasiner, baskyler, lyddæmpere, optiske sigtemidler, signalvåben, kombinerede gas- og signalvåben, salutkanoner m.v.

Bestemmelserne om betaling fremgår af våbenlovens §6b, som du kan finde på retsinfo.dk:

Når politiet skal behandle din ansøgning om våbentilladelse, undersøger våbenafdelingen, om der i politiets systemer er oplysninger om dig, som kan gøre det betænkeligt at give dig adgang til våben.

Hvis du skal have våben over den danske landegrænse, kræver det en tilladelse fra politiet. Det gælder både ved rejser, international flytning, våbenhandel med en udenlandsk part og reparation af våben i udlandet.

Ved midlertidige ophold i udlandet af højst 3 måneders varighed kan du medbringe våben med et europæisk våbenpas eller med en deklaration til toldmyndighederne. Skal våbnet krydse grænsen i mere end 3 måneder, skal du i stedet ansøge om ind- eller udførsel af våbnet.