Tilskud, Lån og Garantier - Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du er i kontakt med Udbetaling Danmark om tilskud, lån og garantier, behandler de oplysninger om dig.

Her kan du læse, hvilke oplysninger Udbetaling Danmark behandler, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark om tilskud, lån og garantier uden at have en sag, registrerer de din henvendelse, herunder typisk dit navn og telefonnummer.

Hvis du senere får en sag om tilskud, lån og garantier, får du nærmere besked om, hvilke typer af oplysninger der indgår i behandlingen af din sag.

Når du får en sag om tilskud, lån og garantier, giver du samtykke til, at Udbetaling Danmark behandler en række oplysninger om dig. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Udbetaling Danmark indhenter og behandler de oplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen. Formålet er et sikre, at du får den ydelse, du har ret til. 

Udbetaling Danmark behandler de personoplysninger, der indgår i din ansøgning og i din sag. Det kan fx være oplysninger om:

 • kontakt- og identitetsoplysninger
 • oplysninger om personligt ejet virksomhed
 • oplysninger om økonomiske forhold
 • oplysninger om beskæftigelse
 • oplysninger om civilstand.

som Udbetaling Danmark får fra dig eller fra din rådgiver, kreditforening, pengeinstitut, advokat, en kurator, en boligforening eller fra andre offentlige myndigheder, fx Skatteforvaltningen, CPR-registeret, et ministerium, en styrelse eller en anden offentlig institution.

Udbetaling Danmark kan udveksle oplysninger med andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv., når det er nødvendigt for at behandle din sag, eller når de i øvrigt har pligt til det.

Udbetaling Danmark behandler dine oplysninger på baggrund af Udbetaling Danmark-loven og andre love.

Udbetaling Danmark kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og private, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som Udbetaling Danmark samarbejder med. Udbetaling Danmark kan få, dele og samkøre en række oplysninger uden at spørge dig. 

Udbetaling Danmark kan:

 • dele oplysninger med kommunen for at omregne, modregne, lave anden opfølgning eller kontrollere udbetaling af ydelser, du eventuelt ikke har ret til.
 • få økonomiske oplysninger fra andre myndigheder og a-kasser, hvis det er nødvendigt for at afgøre din sag, og Udbetaling Danmark kan få kommunen til at kontrollere dine lønudbetalinger.
 • få oplysninger fra andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv. i sager om tilbagebetaling, hvis det er nødvendigt for at behandle sagen.

Hvis Udbetaling Danmark eller kommunen har oprettet en sag for at kontrollere, om du har ret til andre ydelser, kan de dele de nødvendige oplysninger om sagen, fx hvad der bliver undersøgt, og hvilke skridt der er taget i sagen. Det gælder også, hvis sagen er lukket inden for de seneste 6 måneder.

For at kontrollere, at du har ret til tilskud, lån og garantier, kan Udbetaling Danmark samkøre egne oplysninger med nødvendige, ikke-følsomme personoplysninger fra andre danske eller udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser, og Udbetaling Danmark kan i visse tilfælde samkøre resultatet med oplysninger fra PostNord eller andre postvirksomheder (profilere).

Hvis Udbetaling Danmark videregiver oplysninger om dig til en myndighed i et tredjeland, sker det ud fra gældende lovgivning og for at sikre, at dine udbetalinger er eller har været korrekte.

Udbetaling Danmark gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem 5 år, efter sagen er afsluttet. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses- og arkivloven mv.

Udbetaling Danmark kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes fx ved, at Udbetaling Danmark indhenter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og som tilsammen afgør, om du er berettiget til ydelsen.

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke til, at Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger om dig, tilbage. Det gør du ved at kontakte Udbetaling Danmark. Trækker du samtykket tilbage, kan det betyde, at du får afslag, får mindre udbetalt eller ikke længere kan få ydelsen. 

Du kan gøre indsigelse over, at Udbetaling Danmark behandler personoplysninger om dig. 

Du kan få kopi af de oplysninger, som Udbetaling Danmark behandler om dig. Du kan også anmode om:

 • at få dine personoplysninger korrigeret eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
 • at Udbetaling Danmark sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Udbetaling Danmark træffer automatiserede afgørelser.

Udbetaling Danmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, de har fået om dig.

Har du spørgsmål til din sag om tilskud, lån og garantier?

Hvis du har spørgsmål til din sag om tilskud, lån og garantier, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Tilskud, Lån og Garantier.

Det kan du gøre ved at skrive til tilskudlaangaranti@stat-atp.dk eller ringe på 70 12 13 77.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger eller vil du gøre brug af dine rettigheder om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Tilskud, Lån og Garantier.

Det kan du gøre ved at skrive til tilskudlaangaranti@stat-atp.dk eller ringe på 70 12 13 77.

Hvis du skriver til Tilskud, Lån og Garantier, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften. 

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at Udbetaling Danmark ikke har overholdt dine rettigheder

kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren

Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. 

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om tilskud, lån og garantier.

Er du uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Tilskud, Lån og Garantier.

Læs mere om lovgrundlaget

Lovgivning gældende for forhold før januar 2019

Læs mere om historiske love og regler vedrørende jordbrugerordninger

Læs mere om lån og statsgaranti til jordbrug