Privat afbrænding

Røg forurener luften med skadelige partikler

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Private brændeovne forurener luften med skadelige partikler, der kan forårsage luftvejssygdomme og hjerte-kar-sygdomme. Hvor meget den enkelte brændeovn forurener kommer an på brændet, fyringsmetode og brændeovnens alder og type.

Fra den 1. august 2021 er du forpligtet til ved ejerskifte af bolig at oplyse, om der står en brændeovn eller pejseindsats i din nye bolig. Er den produceret før 2003, skal den skiftes eller skrottes, men er den produceret efter 2003, skal du dokumentere alderen. Er du i tvivl om alderen på din brændeovn eller pejseindsats, så kig på brændefyringsportalen for at få forslag til, hvad du kan gøre.

Du er som brændeovnsejer ansvarlig for at fyre så miljørigtigt som muligt. Luftforurening skyldes ofte ufuldstændig forbrænding og viser sig ved, at røgen bliver mørk og lugter grimt. Det sker, hvis du brænder affald, vådt træ eller ved for lav varme. Det kan også ske, hvis der ikke er luft nok til forbrændingen.

Ved at følge nogle få gode råd, kan du fyre mere miljørigtigt:

  • brug rent og tørt træ
  • sørg for rigeligt luft
  • tænd op fra toppen af brændet
  • tjek at røgen er næsten usynlig

Er du i tvivl, om du fyrer rigtigt, kan du spørge din skorstensfejer om råd.

Følg kommunens regler for åben ild og bål.

På særligt indrettede pladser er det tilladt at lave bål af rent og tørt træ. Sankt Hans aften, den 23. juni, må bålet også indeholde haveaffald.

På Naturstyrelsens hjemmeside finder du gode råd om, hvordan du tænder et godt bål, hvor det er tilladt, og hvordan du gør det sikkert.

Det er ikke tilladt at bruge behandlet træ som brænde. Du må fx ikke bruge imprægneret eller industrielt behandlet træ, da det udvikler giftige dampe.

Affaldstræ skal i stedet afleveres på den kommunale genbrugsplads. Kommunen kan oplyse om nærmeste genbrugsplads.

Hvis din kommune tillader det, kan du afbrænde haveaffald af Sankt Hans aften. Det er ikke tilladt ellers som borger eller grundejer at afbrænde haveaffald. Du skal i stedet kompostere det eller aflevere det til kommunen.

Afbrænding på Sankt Hans aften skal dog ske under de betingelser, som din kommune har fastsat, herunder eventuelle afstandskrav og krav til den maksimale mængde, som må afbrændes, samt regler i Beredskabsstyrelsens afbrændingsbekendtgørelse. 

Miljøbeskyttelsesloven er rammelov på hele miljøområdet. Du kan se 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for håndtering af affald reguleres gennem 'Affaldsbekendtgørelsen'.

Forsigtighedsbestemmelserne for brug af åben ild, lys mv. er fastsat af Forsvarsministeriet i 'Afbrændingsbekendtgørelsen'.

Du kan læse om reglerne for luftforurening fra brændeovne i 'Brændeovnsbekendtgørelsen' og reglerne for udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne mv. ved ejerskifte i 'Bekendtgørelse om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW ved ejerskifte af fast ejendom'.