Mærkning af boliger og hvidevarer

Ejendomme, hårde hvidevarer m.m. skal energimærkes, så du kan vælge miljøvenligt

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Det er lovpligtigt at energimærke bygninger. Kravet gælder dog ikke for fritliggende enfamiliehuse under 60 m2.

Formålet er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen. Der er krav om energimærkning ved:

  • salg
  • udleje
  • nybyggeri
  • offentlige bygninger over 250 m2

Når en bygning skal energimærkes, skal bygningen gennemgås af en energikonsulent fra et certificeret energimærkningsfirma. Konsulenten vurderer bygningens energitilstand, og indplacerer den på en skala fra A til G. Energimærkningen indeholder desuden en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien.

Et energimærke er gyldigt i 10 år, med mindre der foretages væsentlige ændringer af bygningen. Sælges bygningen flere gange inden for gyldighedsperioden, kan det samme energimærke benyttes.

Læs mere om energimærkning af bygninger og find certificerede energimærkningsfirmaer på SparEnergi.

Hårde hvidevarer og fjernsyn skal være mærket med et energimærke, så du har mulighed for at vælge det mest energieffektive og dermed mest miljøvenlige produkt. På energimærket står blandt andet, hvor effektivt apparatet arbejder, og hvor meget energi det bruger.

Produkterne bedømmes på en skala fra A til G, hvor A er bedst. Skalaen er blevet udvidet, så du også kan finde produkter med endnu bedre energiøkonomi: A+, A++ og A+++.

Brugte hårde hvidevarer er ikke omfattet af reglerne om energimærkning. Du kan få mere at vide om energimærkning hos Energistyrelsen.

Lyskilder som LED-pærer, halogenlamper, lysstofrør mm. skal energimærkes. Energimærket viser blandt andet hvor godt en lyskilde udnytter strømmen på en skala fra A til G, hvor A-pærer er bedst. Skalaen er blevet udvidet, så du også kan finde produkter med endnu bedre energiøkonomi: A+, A++ og A+++.

Derudover viser mærkningen pærens effekt og levetid. En A-mærket pære giver typisk fire gange så meget lys som en almindelig glødepære for den samme mængde elektricitet og holder minimum fem gange så lang tid.

Glødepærerne er udfaset og kan ikke længere købes i butikker, medmindre de har dem på lager. Specialpærer, som ikke kan erstattes af energieffektive pærer, bliver ikke udfaset. Det gælder bl.a. pærer til ovne, køleskabe, symaskiner, biler og husdyrpleje.

Energistyrelsen informerer om energimærkning af elpærer. I artiklen Farligt affald på borger.dk kan du læse om håndtering af den smadrede sparepære, hvis uheldet er ude.

Hvis du mener, at der er fejl i energimærkningen, skal du i første omgang klage til det energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. 

Firmaet har pligt til at behandle klagen og sende dig et skrifteligt svar. Det er muligt at klage over energimærket op til 1 år efter indberetningen eller overdragelse af energimærket til en ny ejer - dog senest 6 år fra energimærkningsrapportens datering.

Når du har modtaget en skriftlig afgørelse fra energimærkningsfirmaet, kan du klage til Energistyrelsen over denne afgørelse, hvis du ikke er enig i afgørelsen. Dette skal gøres senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen fra energimærkningsfirmaet. 

Energistyrelsen afgør klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærker udført af certificerede energimærkningsfirmaer.

Energistyrelsens afgørelse kan herefter påklages til Energiklagenævnet senest 4 uger efter, afgørelsen er meddelt.

Læs mere om at klage og find skemaer til indberetning af din klage på Energistyrelsens hjemmeside