Flasker og dåser med pant

Du kan aflevere flasker og dåser med pant til forhandlerne og øvrigt til kommunen

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan få penge retur for flasker og dåser, som du selv har betalt pant for, eller som er forsynet med genbrugsmærker. Du får panten, når du afleverer de tomme flasker og dåser i kiosken, hos købmanden, i returautomaten i supermarkedet eller på pantstationen. Dåser uden genbrugsmærke skal også afleveres til genanvendelse, og dem tager kommunen imod.

Forretninger er kun forpligtede til at tage de flasker og dåser retur, som butikken selv sælger.

Pantordningen varetages af Dansk Retursystem A/S, der sørger for at flasker og dåser bliver genanvendt.

Dåser og flasker skal være mærket med dansk pantmærke, når de sælges i Danmark og indeholder:

  • øl
  • sodavand
  • alkoholsodavand (alkopops)
  • energidrikke
  • cider
  • iste
  • kildevand
  • vand med smag
  • juice og saft

Pantmærket er opdelt i tre kategorier A, B og C.

På Dansk Retursystems hjemmeside kan du se, hvor meget du skal betale i pant, når du køber drikkevarer eller får tilbage, når du afleverer emballagen. Du kan også se, hvor der er pantstationer. På borger.dk kan du læse om kommunens affaldsordninger.

Du kan kun få pant for hele flasker og dåser. Dvs. at du ikke får pant for flasker og dåser, der er beskadigede, eller hvor stregkoden ikke kan læses digitalt.

Hvis flasken eller dåsen er bulet eller skrammet, kan du forsøge at aflevere den i en butik, der manuelt modtager emballager. Det kræver, at butikken sælger flasker eller dåser af samme materiale, uanset hvilket mærke de er. Du får kun pant, hvis personalet kan se eller flaskeautomaten kan aflæse både stregkode, pantmærke og emballagens form.

Du kan komme af med de ødelagte emballager i:

  • kommunens genbrugs- og affaldsordninger

Du kan få mere at vide om det danske pantsystem hos Dansk Retursystem A/S.

Er du utilfreds med indsamlingen af papir og emballage kan du klage til det firma, som har opgaven eller til kommunen.

Du skal bruge kommunens digitale selvbetjening.

Vil du klage over håndteringen af pantsystemet, kan du klage til Dansk Retursystem. Hvis Dansk Retursystem har truffet en afgørelse, som du er uenig i, har du fire uger til at klage videre til Miljøstyrelsen.

Du kan se de gældende love og regler om miljøområdet i Miljøbeskyttelsesloven på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for emballage fremgår af Emballagebekendtgørelsen og Emballageafgiftsloven.

Den danske pantordning for flasker og dåser er reguleret gennem Pantbekendtgørelsen.

Regler for håndtering og indsamling af affald er reguleret gennem Bekendtgørelse om affald.