Byggeaffald

Når du bygger om eller nyt, skal du bruge kommunens affaldsordning for byggeaffald

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Kommunen skal have din anmeldelse af bygge- og anlægsaffald senest to uger inden, du går i gang med renoveringen eller nedrivningen i disse tilfælde:

  • dit byggeprojekt skaber mere end ét ton affald
  • bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller rives ned, er større end 10 m2
  • byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977.

Du skal være opmærksom på, at der kan være farlige materialer i byggeaffaldet. De farlige materialer kan skade dig selv, dine nærmeste og miljøet.

Inden du går i gang, skal du undersøge, om der kan være PCB-holdigt materiale.

Vær særligt opmærksom på, at der kan være PCB i:

  • bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977
  • termoruder, der er fremstillet i perioden 1950-1977

Du skal bruge selvbetjeningen 'Anmeld bygge- og anlægsaffald' til din anmeldelse.

I perioden 1950-1977 blev PCB brugt i byggematerialer, som fx fugemasse og i termoruder. PCB er en miljøgift, og siden 1977 har det været forbudt at bruge i både nye bygninger og ved renovering af gamle bygninger.

PCB i byggematerialer kan afdampe til luften indendørs og dermed påvirke mennesker i bygningen. Der er ikke fare for akut skade af helbredet, men ophold i mange år i en bygning med PCB kan være sundhedsskadeligt. Ved langvarig påvirkning kan PCB virke hormonforstyrrende og give kræft.

På PCB-guiden kan du finde vejledning og råd om, hvordan du måler, håndterer og bortskaffer PCB. Brug selvbetjeningen 'Anmeld bygge- og anlægsaffald', når du skal anmelde byggeaffald med PCB.

Hvis du er utilfreds med affaldsordningen, kan du klage til kommunen.

Du kan ikke klage over kommunens afgørelse til en anden myndighed.