Byggeaffald

Når du bygger om eller nyt, skal du bruge kommunens affaldsordning for byggeaffald

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Kommunen skal have din anmeldelse af bygge- og anlægsaffald senest to uger inden, du går i gang med renoveringen eller nedrivningen i disse tilfælde:

  • dit byggeprojekt skaber mere end ét ton affald
  • byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977.

Du skal være opmærksom på, at der kan være farlige materialer i byggeaffaldet. De farlige materialer kan skade dig selv, dine nærmeste og miljøet.

Inden du går i gang, skal du have foretaget en screening (gennemgang) for at afdække, om der kan være materialer indeholdende problematiske stoffer f.eks. asbest, PCB, tungmetaller, PAH’er (tjærestoffer) og klorparaffiner til stede.

Resultaterne fra screeningen bruges til at udføre en kortlægning (baseret på analyser) af de bygningselementer, der indeholder problematiske stoffer.

Både screening og kortlægning skal indgå i anmeldelsen til kommunen.

Du skal bruge selvbetjeningen 'Anmeld bygge- og anlægsaffald' til din anmeldelse.

I perioden 1950-1977 blev PCB brugt i byggematerialer, som fx fugemasse og i termoruder. PCB er en miljøgift, og siden 1977 har det været forbudt at bruge i både nye bygninger og ved renovering af gamle bygninger.

PCB i byggematerialer kan afdampe til luften indendørs og dermed påvirke mennesker i bygningen. Der er ikke fare for akut skade af helbredet, men ophold i mange år i en bygning med PCB kan være sundhedsskadeligt. Ved langvarig påvirkning kan PCB virke hormonforstyrrende og give kræft.

På PCB-guiden kan du finde vejledning og råd om, hvordan du måler, håndterer og bortskaffer PCB. Brug selvbetjeningen 'Anmeld bygge- og anlægsaffald', når du skal anmelde byggeaffald med PCB.

Vær opmærksom på at byggematerialer også kan indeholde andre problematiske stoffer

Hvis du er utilfreds med affaldsordningen, kan du klage til kommunen.

Du kan ikke klage over kommunens afgørelse til en anden myndighed.