Autorisation til sprøjteførere og forhandlere

Her kan du købe en autorisation, så du må købe og anvende sprøjtemidler til professionelt brug. Det koster et gebyr at erhverve sin autorisation.

Autorisationsbeviset bliver tilsendt som Digital Post. Hvis du er fritaget for Digital Post sendes autorisationsbeviset med fysisk post.