Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelsesportal

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelsesportal indeholder Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser fra 1. februar 2017.

Herudover indeholder afgørelsesportalen orienteringer fra det tidligere Naturklagenævn og Natur- og Miljøklagenævn samt afgørelser fra det tidligere Miljøklagenævn, Natur- og Miljøklagenævn, Fødevareministeriets Klagecenter og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Afgørelserne vedrører natur-, miljø-, landbrugs-, fiskeri-, og fødevareområdet.

Kontakt

72 40 56 00

mfkn@naevneneshus.dk

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg