Klageskema vedrørende natur- og vandløbsforhold

Klageskemaet giver dig mulighed for at rette henvendelse til kommunen om forhold, som du mener er ulovligt, eller som er til gene eller ulempe for dig.

Skemaet sendes online.

Kontakt

96 21 30 00   ( Telefontid)

kommunen@laesoe.dk

98 49 14 06

Doktorvejen 2
9940 Læsø