Klag til Energiklagenævnet

Her kan du klage over afgørelser truffet inden for energiområdet.

Sådan gør du

  • Du bør udfylde blanketten så udførlig som muligt. Husk at beskrive, hvad du klager over og hvorfor.
  • Du skal vedhæfte afgørelsen, du klager over.
  • Når du har udfyldt klagen, får du tilsendt en kvittering til din e-mail.

Du kan også klage via Energiklagenævnets hjemmeside: 

Kontakt