Anmeld asbestholdigt affald

Blanketten anvendes af virksomheder, til at anmelde asbestholdigt affald til kommunalbestyrelsen.