Spildevandsanlæg uden udledning (pileanlæg, nedsivning, samletank)

Brug denne formular, hvis du skal etablere et spildevandsanlæg med hvor der ikke sker udledning til dræn, vandløb eller sø. (pileanlæg, nedsivning, samletank)