Indsend ansøgninger i bygge- og miljøsager

Her kan du søge om tilladelse til etablering og ændring af indvindingsanlæg til drikkevand og indvinding af vand til markvanding.