Giv din kommune et tip/praj om huller i vejen, væltede træer, glasskår på offentligt areal mv.

Fortæl om fejl og driftsforstyrrelser inden for vej, trafik og grønne områder, herunder affald på offentlige områder, brandhaner, drikkevand, kirkegårde, kloakker, parker og andre grønne områder, signal- og belysningsanlæg, skovområder og vej- og parkeringsarealer.

Kontakt

99 74 15 15

land.by.kultur@rksk.dk

Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing