Ansøg om anbringelse af container m.v. på vej

Her kan du ansøge om varig eller midlertidig anbringelse af genstande på veje, såsom en beholder/container eller lignende efter Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 12.12.1986.