Ansøg om etablering af overkørsel

Etablering/nedlægning eller udvidelse af en overkørsel kræver altid vejmyndighedens tilladelse. For at få en ensartethed i kommunen og sikkerhed for korrekt etablering udfører/nedlægger Vej- og Parkafdelingen overkørsler. Grundejeren betaler for etablering.