Ansøg om etablering af overkørsel

Etablering/nedlægning eller udvidelse af en overkørsel kræver altid vejmyndighedens tilladelse. For at få en ensartethed i kommunen og sikkerhed for korrekt etablering udfører/nedlægger Vej- og Parkafdelingen overkørsler. Grundejeren betaler for etablering.

Kontakt

99 15 55 00 (Telefontid)

borgerservice@skivekommune.dk

Rådhuset
Torvegade 10
7800 Skive
(Åbningstid)