Ansøg om etablering af overkørsel

Hvis du har brug for at etablere eller nedlægge en overkørsel (indkørsel) til din grund fra vejen, kræver det tilladelse fra vejmyndigheden. For at sikre en korrekt etablering og opnå ensartethed i kommunen, er det Vej- og Parkafdelingen, der etablerer/nedlægger indkørsler. Som grundejer skal du betale for etableringen/nedlæggelsen.

Sådan gør du

  • Klik på ’Start’
  • Hent og udfyld ansøgningsskema
  • Send det udfyldte ansøgningsskema til Plan- og Miljøafdelingen