Ansøg om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for husspildevand

Blanketten anvendes ved ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for husspildevand. Ansøgningen vedlægges oversigtskort med angivelse af siveanlæggets placering i forhold til bebyggelse, skel, vandboring mv.

Kontakt

99 15 55 00 (Telefontid)

borgerservice@skivekommune.dk

Rådhuset
Torvegade 10
7800 Skive
(Åbningstid)