Ansøg om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for husspildevand

Blanketten anvendes ved ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for husspildevand. Ansøgningen vedlægges oversigtskort med angivelse af siveanlæggets placering i forhold til bebyggelse, skel, vandboring mv.