Ansøg om adgang til vej fra din ejendom

Her kan du henvende til Vejdirektoratet, hvis din ejendom grænser op til en statsvej, og du ønsker at lave en ny, udvide, flytte eller nedlægge en eksisterende adgang. Dette gælder også, hvis du ønsker at bruge en adgang midlertidigt.