Anmod om fravalg/genoptagelse af pristillæg til vedvarende energi

Pristillæg til elektricitet produceret på solcelleanlæg, husstandsvindmøller eller vindmøller kan fravælges eller genoptages ved anmodning til Energistyrelsen.

Hvem kan anmode om fravalg/genoptagelse

Det er alene den person, som er registreret som ejer i Energistyrelsens Stamdataregister, der kan anmode om fravalg eller genoptagelse af pristillæg.

Hvis VE-anlæg med pristillæg er opsat i forbindelse med udlejning, og pristillægget efter aftale er overdraget til lejeren, er det lejeren, der skal anmode om fravalg af pristillæg.

Mere information

Anmodning om fravalg eller genoptagelse af pristillæg for solcelleanlæg, husstandsvindmølle eller vindmølle til Energistyrelsen skal ske ved udfyldelse af blanketten hertil. Både privatpersoner og virksomheder kan anmode om fravalg eller genoptagelse af pristillæg.

Privatpersoner skal anmode med CPR-nr. via borger.dk, og virksomheder skal anmode ved brug af CVR-nr. på Virk.dk. Det er ikke muligt at anmode om fravalg eller genoptagelse af pristillæg på vegne af en anden. Det skyldes, at Energistyrelsen ikke må opbevare personoplysninger, der ikke vedrører sagen.

Fravalg af pristillæg kan tidligst effektueres med løbende måned + 1 måneds varsel. Udfyldes og sendes blanketten den 27. februar, vil fravalget således være gældende pr. 1. april. Det er kun muligt at fravælge pristillæg til den 1. i en måned.

Ved fravalg af pristillæg er det ikke længere muligt at afsætte elproduktionen gennem Energinets aftagepligt. Anlægsejeren skal pr. den dato fravalget er gældende for, have indgået en aftale med en produktionselleverandør om salg og balancering af den producerede elektricitet, som tilføres det kollektive elforsyningsnet.

Pristillæg kan genoptages fra den første dag i en måned og med forudgående varsel på mindst en måned. Genoptagelse af pristillæg kan dog tidligst ske 3 måneder efter den dato, hvor fravalget af pristillæg havde virkning.

Sådan gør du

Hav følgende parat:

  • MitID
  • Anlæggets GSRN-nr. Du kan finde GSRN-nummeret på dit afregningsbilag eller saldoopgørelse, som du har modtaget fra Energistyrelsen via Digital Post.

Trin for trin

  1. Klik på Videre og log ind med MitID
  2. Udfyld blanketten
  3. Tjek dine svar
  4. Send ansøgning
  5. Du vil modtage en kvittering for anmodningen på den angivne mailadresse

Nyttige links

Kontakt