Klage over lugt, støj og røg

Her har du mulighed for at klage til Vejle Kommune over miljøforhold som lugt, støj og røg.