Ansøg om etablering, sløjfning og ændring af jordvarmeanlæg

Her kan du via Byg og Miljø søge om tilladelse til etablering af jordvarme.