Udledning af tagvand fra en ejendom

Hvis du, fra en ejendom, vil  udlede tag- og/eller overfladevand skal du søge her.

Ved udledning ledes tag- og/eller overfladevand til sø, vandløb, grøft eller dræn.