Tidligere danske statsborgere

Har du tidligere været dansk statsborger, kan du på visse betingelser  få dansk statsborger­skab igen ved erklæring

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du som tidligere dansk statsborger opfylder visse betingelser om bopæl, kan du få dansk statsborgerskab ved erklæring.

Du kan få dansk statsborgerskab igen ved erklæring, hvis du:

  • fik dansk statsborgerskab ved fødslen,
  • har boet i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) indtil du fyldte 18 år, og
  • har haft fast bopæl i riget de sidste to år.

Hvis du har haft bopæl i et andet nordisk land, indtil du fyldte 12 år, ligestilles dette med bopæl i riget.

Du kan også få dansk indfødsret igen ved erklæring, hvis du:

  • efter at have mistet det danske statsborgerskab fortsat har været statsborger i et andet nordisk land (Finland, Norge, Sverige, Island), og
  • har bopæl i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland).

Hvis du som tidligere dansk statsborger ikke opfyldte de normale bopælsbetingelser, har du i en overgangsperiode haft mulighed for at generhverve dansk statsborgerskab på særlige betingelser.

Tidligere danske statsborgere, som har fortabt dansk indfødsret efter den nu ophævede § 7 i indfødsretsloven, og som ikke opfylder de normale bopælsbetingelser, har i en femårig overgangsperiode haft mulighed for at generhverve dansk indfødsret på særlige betingelser. Overgangsordningen udløb den 1. september 2020 kl. 00.00 (dansk tid). Du har derfor ikke længere mulighed for at indgive en erklæring herom.

Hvis du som tidligere dansk statsborger ikke opfylder betingelserne for at få dansk statsborgerskab ved erklæring, kan du i stedet søge om dansk statsborgerskab ved lov, også kaldet naturalisation.

Tidligere danske statsborgere skal som udgangspunkt opfylde de almindelige betingelser for at få dansk statsborgerskab ved lov. Der gælder dog en række særlige regler for tidligere danske statsborgere, hvad angår kravet om tidsubegrænset opholdstilladelse samt opholdskravet.

Hvis du får dansk statsborgerskab ved at afgive erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, omfatter det som hovedregel også dine børn, forudsat

  • at du har del i forældremyndigheden,
  • at den anden forælder har givet sit samtykke,
  • at barnet er ugift, og
  • at barnet er under 18 år.

For adoptivbørn er det en yderligere betingelse, at adoptionen er gyldig efter dansk ret.