Borgere fra et EU/EØS-land

EU/EØS-borgere kan frit rejse ind, søge arbejde og opholde sig i Danmark i op til tre måneder

EU/EØS-borgere kan frit rejse ind, søge arbejde og opholde sig i Danmark i op til tre måneder

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

EU-borgere dækker over de borgere, der er bosat i EU’s medlemslande, mens EØS-borgere er betegnelsen for borgere fra Lichtenstein, Norge og Island. Statsborgere fra Schweiz er omfattet af de samme regler som EU/EØS-borgere.

Statsborgere i EU/EØS-lande kan frit rejse ind og opholde sig i Danmark i op til tre måneder. Hvis du søger arbejde i denne periode, kan du forlænge dit ophold fra tre til seks måneder.

Forlængelse af ophold

Ønsker du at forlænge dit ophold ud over de tre måneder, skal du inden udløbet af de tre måneder søge om at få udstedt et EU/EØS-registreringsbevis. Beviset er dokumentation for, at du har ret til at opholde dig i Danmark.

Registreringsbeviset udstedes ikke for noget bestemt tidsrum.

Dokumentet er gyldigt så længe de betingelser, der lå til grund for udstedelsen, fortsat er opfyldt. Registreringsdokumentet kan inddrages, hvis grundlaget for ophold ikke længere er til stede.

Permanent ophold efter 5 år

Når du har haft lovligt ophold i Danmark efter EU-reglerne i 5 år, kan du søge om et bevis på, at du har ret til tidsubegrænset (permanent) ophold.

Det er Statsforvaltningen, der udsteder EU/EØS-registreringsbeviset.