Tidligere danske statsborgere

Har du tidligere været dansk statsborger, kan du på visse betingelser  få dansk statsborger­skab igen ved erklæring

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du som tidligere dansk statsborger opfylder visse betingelser om bopæl, kan du få dansk statsborgerskab ved erklæring.

Du kan få dansk statsborgerskab igen ved erklæring, hvis du:

  • fik dansk statsborgerskab ved fødslen,
  • har boet i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) indtil du fyldte 18 år, og
  • har haft fast bopæl i riget de sidste to år.

Hvis du har haft bopæl i et andet nordisk land, indtil du fyldte 12 år, ligestilles dette med bopæl i riget.

Du kan også få dansk indfødsret igen ved erklæring, hvis du:

  • efter at have mistet det danske statsborgerskab fortsat har været statsborger i et andet nordisk land (Finland, Norge, Sverige, Island), og
  • har bopæl i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland).

Hvis du som tidligere dansk statsborger ikke opfylder de normale bopælsbetingelser, kan du i en overgangsperiode få dansk statsborgerskab på særlige betingelser.

Du kan i en femårig periode indtil d. 31. august 2020 få dansk statsborgerskab igen ved erklæring, hvis du:

  • har mistet det danske statsborgerskab efter de tidligere gældende regler (indfødsretslovens § 7), fordi du søgte om og fik udenlandsk statsborgerskab, og du derfor mistede dit danske statsborgerskab, og
  • ikke er idømt ubetinget frihedsstraf i perioden, fra du mistede det danske statsborgerskab, til du afgiver erklæringen til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvis du ikke har fået et andet statsborgerskab på en sådan måde, at du har fortabt sit danske statsborgerskab efter indfødsretslovens tidligere § 7, er du ikke omfattet af denne overgangsordning.

Hvis du som tidligere dansk statsborger ikke opfylder betingelserne for at få dansk statsborgerskab ved erklæring, kan du i stedet søge om dansk statsborgerskab ved lov, også kaldet naturalisation.

Tidligere danske statsborgere skal som udgangspunkt opfylde de almindelige betingelser for at få dansk statsborgerskab ved lov. Der gælder dog en række særlige regler for tidligere danske statsborgere, hvad angår kravet om tidsubegrænset opholdstilladelse samt opholdskravet.