Skrotpræmie for bil

Brug den digitale selvbetjeningsløsning, når du vil skrotte din bil og ansøge om skrotningsgodtgørelse

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Ansøg om skrotningsgodtgørelse
 • Du skal anvende den digitale selvbetjeningsløsning her på siden.
 • Du kan også henvende dig til en godkendt ophugger eller forhandler/autoværksted, der har en aftale med en miljøgodkendt ophugger.
 • Udgangspunktet er, at det er bilens sidst registrerede ejer, som har ret til at få udbetalt skrotningsgodtgørelsen.
 • Bilen skal være afmeldt i Motorregisteret.
 • De fleste ophuggere tilbyder at stå for det praktiske med afmelding til Motorregistret.
 • Anmodningen om udbetaling af skrotningsgodtgørelse sker i den digitale selvbetjeningsløsning.
 • Skrotningsattesten bliver sendt digitalt. Du kan læse Digital Post fra det offentlige på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk. Alternativt fremsendes den med almindelig post, og skrotningsgodtgørelsen overføres til din NemKonto.
 • Hvis du ikke er bilens sidst-registrerede ejer, kan du i helt særlige tilfælde søge dispensation fra denne betingelse.
 • NB: Hvis du skal skrotte bil på vegne af en virksomhed, skal du benytte selvbetjeningsløsningen på virk.dk.

Skrotningsgodtgørelse – bedre kendt som skrotpræmie – er en ordning som gælder for personbiler til maksimalt ni personer og små varebiler under 3.500 kg. Bilen skal have været ansvarsforsikret. Når du afleverer din udtjente bil til ophugning hos en af landets miljøgodkendte og registrerede ophuggere, har du ret til en skattefri skrotningsgodtgørelse på 2.200 kr. (2024). Godtgørelsen kan udbetales, hvis du opfylder betingelserne for udbetaling af skrotningsgodtgørelsen: 

 • Bilen skal være afmeldt i Motorregistret efter den 31. marts 2000.
 • Bilen skal være indleveret til en af Miljøstyrelsen godkendt ophugger.
 • Forhandlere og autoværksteder kan ved aftale med en godkendt ophugger, agere på vegne af denne og derved også være indleveringssted.
 • Bilen må ikke eksporteres efterfølgende. Det vil sige, at den ikke må indregistreres i et andet land efter afmelding i Motorregistret, og der må ikke være opnået godtgørelse af registreringsafgift.
 • Du skal som udgangspunkt være den sidst-registrerede ejer af bilen.     

Producentansvar på biler
Producentansvaret betyder, at det er bilimportørernes ansvar at sikre, at bilejere kan aflevere skrotbiler uden omkostninger. Derfor kan skrotbiler med sikkerhed afleveres gratis hos de autoophuggere, som bilimportørerne har lavet en aftale med om dette. Retten til at aflevere gratis gælder for alle biler, uanset hvor gamle de er, og uanset hvornår de er afmeldt hos motorregisteret. Det betyder, at man kan aflevere sin skrotbil gratis, hos en ophugger, som er med i bilimportørernes kollektive ordning.

Når du skrotter din bil, skal du være sikker på, at du bruger en miljøgodkendt ophugger eller en forhandler/autoværksted, der har en aftale med en miljøgodkendt ophugger. 

Herunder findes listen over miljøgodkendte autoophuggere. Bemærk, at det kan tage lidt tid før listen vises.

Efter du er logget ind, kan du fremsøge både ophuggere og deres tilknyttede forhandlere/autoværksteder.