Rejser uden for EU: Det må du tage med hjem

Vær opmærksom på reglerne, hvis du gerne vil købe souvenirs, mad og planter med hjem fra din rejse i lande uden for EU

Filtrering: Du kan vælge 1 eller flere

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Det er ikke alle fødevarer, planter og souvenirs, du må tage med hjem til Danmark fra din rejse i lande uden for EU.

Reglerne er lavet for at:

 • beskytte truede dyr og planter
 • undgå spredning af smitsomme husdyr- og plantesygdomme samt skadelige insekter
 • undgå spredning af invasive arter.
 1. Hvis du er i tvivl, om det er lovligt at tage fødevaren, planten eller souveniren med hjem, så lad hellere være.
 2. Lad være med at købe kød, mad med indhold af kød samt mælke- og mejeriprodukter med hjem.
 3. Indsaml ikke dyr og planter i naturen uden tilladelse. Hvis du er i tvivl, om noget må tages med fra naturen, så lad hellere være.
 4. Undersøg reglerne grundigt, hvis du vil købe mad, levende dyr og planter med hjem.
 5. Stol ikke på, hvad sælgeren siger til dig. Selvom det er lovligt at købe varen i det pågældende land, er det ikke sikkert, at det er lovligt at tage den med hjem til Danmark.
 6. Spørg Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen på forhånd, hvis du på en rejse planlægger at tage truede dyr eller planter med hjem.

Selvom du rejser i et andet EU-land, skal du være opmærksom på, om planten, du gerne vil have med hjem, er listet som en invasiv eller fredet planteart. Eller om planten er truet og dermed omfattet af de såkaldte CITES-regler. Hvis du ser en blomst eller orkidé i naturen, som du gerne vil tage med hjem, skal du derfor altid huske at tjekke listen over arter, som du ikke må købe, sælge eller transportere inden for EU’s grænser. Det kan være fx orkidéen fruesko. 

Invasive plante- og dyrearter

Invasive arter er forbudte at tage med hjem, fordi de kan være en trussel for plante- og dyresundheden i den danske natur. Det kan fx være kæmpe bjørneklo.

Fredede planter

Fredede planter er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. 

CITES-reglerne: truede dyr og planter 

Truede dyr og planter bliver reguleret af CITES. Målet er kun at tillade en bæredygtig handel, dvs. at man fjerner ikke mere fra bestandene af vilde dyr og planter, end de kan bære.

Som udgangspunkt må du gerne tage truede plantearter med hjem fra rejsen. Du skal dog undersøge, om planten er listet som en stærkt udryddelsestruet planteart. Det er nemlig ulovligt at købe og sælge stærkt udryddelsestruede planter, og det er derfor også forbudt at tage dem med hjem.  

Særligt orkideer og kaktus er populære plantearter, som er omfattet af CITES-reglerne.

Hvis du kan vise dokumentation for, at de er kunstigt opformeret, fx i et gartneri, og ikke er taget direkte i naturen, må du gerne tage dem med hjem. 

Souvenirs af dyr og planter

Nogle af arterne er omfattet af CITES, fordi de er stærkt udryddelsestruede, andre fordi handelen ikke sker bæredygtigt.

Det er derfor forbudt at købe dem eller dele af dem med hjem - det gælder fx:

 • stenkoraller
 • orkidéer og kaktusser
 • nogle sommerfugle – fx tørrede
 • hvaler – fx en hvaltand
 • havskildpadder – fx skjoldet
 • tigre og andre store kattedyr – fx skindet eller tænderne
 • alle arter af kvælerslange – fx skindet
 • krokodiller – fx skindet
 • hvalros – fx hvalrostand
 • bjørne – fx skindet, en tand eller en klo.

Liste over souvenirs

Miljøstyrelsen har lavet en liste over souvenirs fra udvalgte turistmål i lande uden for EU. På listen kan du se, hvilke souvenirs lavet af truede dyr, planter og souvenirs, du typisk kan støde på i det land, hvor du holder din ferie.

Vær opmærksom på, at listen ikke er komplet - den omfatter kun nogle af de mest almindelige souvenirs og produkter, du kan tage med hjem fra din ferie. 

I visse tilfælde kan du dog få en tilladelse til at tage en art, der står på CITES-listen, med hjem som souvenir. 

Hvis arten er omfattet af CITES, skal du normalt gøre 2 ting for at kunne tage souveniren med hjem fra din rejse. 

Du skal have:

 1. en CITES-eksporttilladelse udstedt af CITES-myndigheden i det pågældende land.
 2. en CITES-importtilladelse fra Danmark, som du skal søge om hos Miljøstyrelsen. 

CITES-eksporttilladelse: Sådan får du den

CITES-eksporttilladelse til at tage en souvenir med hjem får du fra særligt udpegede myndigheder i det land, hvor du har købt souveniren. I nogle lande kan du få tilladelsen, det sted du køber souveniren, som fx butikker, farme eller lignende. Vær opmærksom på, at du kan risikere at få et ugyldigt stykke papir, og at en kopi ikke er nok.  

Tjekliste: Krav til eksporttilladelsen til din souvenir

 • Det skal være originale tilladelser udstedt af en CITES-myndighed.
 • Tilladelsen skal være på engelsk, fransk eller spansk.
 • Tilladelsen skal beskrive souveniren
 • Artens videnskabelige navn skal fremgå. 

Er du i tvivl, om tilladelsen er ægte, så lad være med at købe souveniren.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for levende dyr og planter.

Du kan læse mere om reglerne for CITES, herunder hvordan du ansøger om en tilladelse, på Miljøstyrelsens eller Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Særlige undtagelser

For enkelte arter omfattet af CITES er der dog særlige undtagelser, så det er muligt at tage mindre mængder med hjem som souvenirs uden en tilladelse.

Du må godt sende dine souvenirs hjem.

Du skal dog være opmærksom på, at der er krav om både en tilladelse (CITES-eksporttilladelse) fra det land, du rejser fra og en tilladelse (CITES-importtilladelse) fra Danmark. 

Du kan læse mere om, hvordan du søger om tilladelse i afsnittet ”Du skal søge om import- og eksporttilladelse i god tid”.

Madvarer: Det må du tage med hjem fra lande uden for EU

Du må ikke tage disse produkter med hjem: 

 • kød
 • kødprodukter, fx kød på dåse og beef jerky
 • mælk
 • mejeriprodukter
 • nogle sammensatte produkter, som fx sammensatte produkter med kød samt ikke-langtidsholdbare sammensatte produkter med mælk.

Sammensatte produkter indeholder ingredienser fra både dyr og planter.

Andre animalske produkter

Du må tage højst 2 kg af andre animalske produkter med hjem fra din rejse uden for EU. Det vil sige animalske produkter uden indhold af kød og mælk. 

Det kan fx være:

 • honning
 • æg
 • snegle.

Langtidsholdbare sammensatte produkter uden indhold af kød

Du må også højst tage 2 kg langtidsholdbare sammensatte produkter uden indhold af kød med hjem.

Et sammensat produkt er mad, som indeholder ingredienser fra både dyr og planter. 

Eksempler på produkter som kan være langtidsholdbare sammensatte produkter, såfremt de indeholder ingredienser fra både dyr og planter og samtidig ikke indeholder kød og mælk: 

 • slik
 • nudler, pasta og couscous
 • müsli og andre kornprodukter
 • bagværk som brød, kager og kiks.

Produkter, du i langt de fleste tilfælde kan tage med hjem fra rejsen uden mængebegrænsninger, er fx mel og korn.  

Nogle produkter, fx ris, krydderier og nødder, kan i nogle tilfælde være skadelige for dit helbred på grund af rester af giftstoffer mv.  

Friske grøntsager, bær og frugter: Du skal have et plantesundhedscertifikat

Du skal have et plantesundhedscertifikat, hvis du vil tage frugt, bær og grønt med hjem fra lande uden for EU. Plantesundhedsmyndigheden i det land, du rejser fra, udsteder plantesundhedscertifikatet, og det er dit ansvar at få det udstedt.

Hvis du vil vide mere om reglerne, og om hvordan du får et plantesundhedscertifikat, kan du læse om det på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Der kan også være særlige begrænsninger på nogle fødevarer, hvis de er fra forurenede områder eller sprøjtet med pesticider. 

Frugter, du frit kan tage med hjem

 • ananas
 • banan
 • daddel
 • durian
 • kokosnød.

Du må tage 20 kg fisk og fiskevarer med hjem fra lande uden for EU. Du må også tage en hel fisk med, selvom den vejer mere end 20 kg.

Særligt om kaviar

 • Du må højst tage 125 gram kaviar pr. person fra størarter (Acipenseriformes spp.) med hjem fra din ferie uden for EU.
 • Kaviaren skal være i individuelt mærkede beholdere, som er forseglede og har unikke koder.
 • Hvis du ønsker at tage mere kaviar med hjem end 125 gram, skal du søge om CITES-tilladelser.

Du må tage op til 2 kg med hjem, hvis der er tale om:

 • Færdigpakkede produkter købt i en normal butik, dvs. ikke hjemmelavet.
 • Produkter i ubrudt emballage, med mindre produktet er taget i brug.
 • Produkter, der ikke er krav om, skal opbevares på køl, før det er åbnet. 

Hvis den madvare, du ønsker at tage med til Danmark, er omfattet af CITES-reglerne, kan der være krav om en CITES-eksporttilladelse fra det land, du rejser fra, samt en CITES-importtilladelse fra Danmark. 

Hvis du er i tvivl, om din madvare er omfattet, kan du kontakte miljøstyrelsens CITES-kontor på e-mail: CITES@mst.dk.

Frø og planter: Det må du tage med hjem fra lande uden for EU

Det er fristende at tage flotte planter eller spændende frø med hjem fra ferien, men lad hellere være, for de kan indeholde sygdomme eller skadelige insekter, der kan ødelægge din have og den danske natur. 

Derfor er der særlige regler for, hvilke planter, frø og andre planteprodukter du må tage med hjem.

Reglerne omfatter fx:

 • potteplanter
 • afskårne blomster
 • frø til plantning
 • jord
 • bark og andre levende plantedele såsom kviste og grene. 

Hvis du alligevel vil tage planter eller planteprodukter med hjem til Danmark, skal du altid have et plantesundhedscertifikat. Certifikatet dokumenterer, at planteprodukterne er frie for plantesygdomme og skadelige insekter. 

Har du ikke et plantesundhedscertifikat, er det forbudt at tage planter og planteprodukter med hjem fra din rejse i lande uden for EU.

Vær dog altid opmærksom på, at nogle planter er det helt forbudt at tage med hjem.

Du skal gøre 2 ting for at få levende planter eller frø med hjem – inden du rejser hjem

 1. Få et plantesundhedscertifikat fra det land, du rejser fra. 
 2. Anmelde planten eller frøet til Landbrugsstyrelsen til importkontrol senest 24 timer, før du tager hjem. 

1. Få et plantesundhedscertifikat – det er dit ansvar

Kontakt plantesundhedsmyndigheden i det land, du rejser fra. Det er den myndighed, der udsteder certifikatet, og det er dit ansvar at få et plantesundhedscertifikat.

2. Anmeld import af levende planter og frø til Landbrugsstyrelsen – det er dit ansvar

Du skal også melde alle levende planter og nogle typer af frø til importkontrol hos Landbrugsstyrelsen. Det skal du gøre senest 24 timer, før du rejser hjem fra din ferie med planten eller frøet. 

Du skal lave en forhåndsanmeldelse:

På Landbrugsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du får planter og planteprodukter med hjem fra din rejse, og hvordan du får udstedt et plantesundhedscertifikat.

Du må ikke tage invasive, fredede eller stærkt udryddelsestruede planter, frø og planteprodukter med hjem til Danmark fra din rejse i lande uden for EU.

Invasive arter er skadelige for din have og for den danske natur. 

Undersøg derfor, om planten er listet som en fredet eller en invasiv planteart. Det kan være fx orkidéen fruesko, som er fredet eller kæmpebjørneklo, som er invasiv.

Truede og stærkt udryddelsestruede plantearter

Hvis planten er omfattet af CITES-reglerne, skal du selv sørge for at få 2 tilladelser:

 1. CITES-eksporttilladelse i det land, du medbringer planten fra.
 2. CITES-importtilladelse fra Landbrugsstyrelsen.  

Brugbare links, hvis du vil vide mere:

Færøerne og Grønland: Det må du tage med til Danmark

Tupilakker lavet af rensdyr må du gerne tage med hjem. Der må ikke være rester af skind eller hår. 

Tupilakker, der er lavet af narhval, isbjørn og kaskelot, må du som udgangspunkt ikke tage med hjem, hvis du har været på en kortere turistrejse.

Der er dog særlige regler, hvis du har boet i længere tid i Grønland.

Du kan tage alle de fisk og fiskevarer, du vil med hjem fra Færøerne og Grønland. Der er ingen begrænsninger. 

De eneste krav er, at fisken skal være en madvare og må ikke være levende. 

Du må tage maks. 10 kg med hjem fra din rejse til Færøerne og Grønland:

 • kød
 • kødprodukter
 • mælk
 • mejeriprodukter
 • nogle sammensatte produkter. 

Eksempler på kød:

 • moskus
 • rensdyr
 • kød og spæk af havpattedyr 

Sammensatte produkter indeholder ingredienser fra både dyr og planter, fx: 

 • æggenudler
 • kager og brød (bagværk).

Du må højst tage 10 kg med hjem, hvis der er tale om:

 • Færdigpakkede produkter købt i en normal butik, det vil sige ikke hjemmelavet.
 • Produkter i ubrudt emballage, med mindre produktet er taget i brug.
 • Produkter, der ikke er krav om, skal opbevares på køl, før det er åbnet. 

Du må tage maksimalt 10 kg kød fra grindehval med i din bagage. Det skal være til personligt brug. 

Du skal søge om tilladelse, fordi grindehvalen er et udryddelsestruet dyr.  

Du skal gøre 2 ting for at få kødet med hjem – søg i god tid

 1. Søge om CITES-eksporttilladelse til at tage kødet med hjem fra Færøerne hos det Færøske Havforskningsinstitut,
 2. Søge om CITES-import tilladelse til at tage kødet ind i Danmark hos Miljøstyrelsen. 

Du skal medbringe begge tilladelser sammen med kødet, når du rejser hjem. 

Bemærk, at der er en vis sagsbehandlingstid, søg derfor i god tid!

Kød fra andre hvaler

Du må ikke tage kød fra andre hvaler med hjem fra din rejse til Færøerne. 

Du må tage maksimalt 10 kg kød fra vågehval fra Vestgrønland med i din bagage. Det skal være til personligt brug. 

Du skal have en tilladelse til at tage kødet med hjem, fordi vågehvalen er et udryddelsestruet dyr. 

Sådan søger du om tilladelse – søg i god tid

Du søger om CITES-eksporttilladelse til at tage kødet med hjem fra Grønland hos det Grønlandske Selvstyre.

 • Søg om CITES-eksporttilladelse hos Grønlands Selvstyres CITES-kontor i Nuuk på cites@nanoq.gl   

Du skal medbringe tilladelsen sammen med kødet. 

Kød fra andre hvaler

Du må ikke tage kød fra andre hvaler med hjem i din bagage fra din rejse til Grønland. 

Du kan dog få eftersendt dit køb af andre hvaler, hvis du:

 1. har søgt og fået en tilladelse fra Miljøstyrelsen (det vil sige en CITES-importtilladelse)
 2. har søgt og fået en CITES-eksporttilladelse fra Grønlands Selvstyres CITES-kontor i Nuuk.

Bemærk, at der er en vis sagsbehandlingstid, søg derfor i god tid!