Skolekørsel

En lang eller farlig vej til skole, sygdom eller invaliditet giver dit barn ret til skolekørsel

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Dit barn kan få skolekørsel, når et eller begge kriterier er opfyldt:

  • Skolevejen er for lang
  • Trafikfarlig skolevej

Skolevejen er for lang

Skolevejen er den nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på.

Dit barn skal bo og gå i skole i kommunen, bo i skolens distrikt, og den korteste skolevej skal være for lang.

Skolevejen er for lang når afstandene er:

  • 0.-3. klasse over 2,5 km
  • 4.-6. klasse over 6 km
  • 7.-9. klasse over 7 km
  • 10. klasse over 9 km

Dit barn vil primært køre med lokale offentlige busruter.

Går barnet på en skole uden for skoledistriktet, skal forældre selv sørge for og betale transporten.

Du kan ikke søge om transport mellem hjem og pasningsordning, samt til og fra konfirmationsforberedelse.

Trafikfarlig skolevej

Dit barn kan få bevilget fri skolekørsel, når barnet bor i skolens distrikt, og hvis en del af skolevejen til distriktsskolen er vurderet som trafikfarlig. Det er kommunen og politiet, der vurderer om en vejstrækning er trafikfarlig.

Kommunen skal sørge for skolekørsel af syge og invaliderede elever. Du skal kontakte kommunen for at finde ud af, om dit barn er berettiget.

Kommunen er forpligtet til at sørge for skolekørsel af syge og invaliderede elever. For børn, der er syge eller invalideret, gælder forpligtelsen også, selv om børnene går på en anden skole end distriktsskolen. Der gælder ikke et afstandskrav mellem skole og hjem ved skolekørsel af syge og invaliderede elever.