Ring til politiet – ring 114

Hvis du skal ringe til politiet, kan du bruge politiets landsdækkende servicenummer 114

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Der er 3 måder, som du kan komme i kontakt med politiet på:

  • politikredsens almindelige telefonnummer, ofte i 1448-serie, numrene fremgår af politiets hjemmeside
  • ring 114 – landsdækkende servicenummer til politiet
  • ring 112 – landsdækkende nummer til alarmcentralen, når du akut har brug for hjælp fra politi, brandvæsen eller ambulance.

Du har mulighed for at anmelde bl.a. cykeltyveri digitalt. Læs mere i artiklen Anmeld cykeltyveri og anden kriminalitet.

Alarmopkald til 112 gælder i alle EU-lande.

Dvs. at ringer du 112 i Portugal, svarer den portugisiske alarmcentral, i Østrig den østrigske alarmcentral osv.

Du kan klage over politiet eller anmelde strafbare forhold begået af politiet til Politiklagemyndigheden.

Det kan være, hvis du mener, at politiet har:

  • talt uhøfligt eller optrådt ukorrekt
  • været for hårdhændet under en anholdelse
  • har misbrugt sin myndighed.

Du kan både klage på egne vegne og på andres vegne – også hvis du har været tilskuer til en episode.

Du kan også klage over politiets dispositioner.

Det koster ikke noget at klage over eller anmelde politiet.

Du kan læse mere på henholdsvis Politiklagemyndighedens hjemmeside og politiets hjemmeside, hvor du også finder vejledning og klageformular.