Advokathjælp i særlige sager

Det offentlige kan tilbyde advokathjælp inden for bestemte typer af sager

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Domstolene har mulighed for at udpege en advokat, hvis du har været offer for en voldsforbrydelse. Den udpegede advokat kan hjælpe under sagens efterforskning hos politiet og kan fx have adgang, når politiet afhører en mistænkt. Advokaten hjælper og vejleder desuden i forbindelse med erstatningskrav. Du kan få mere information i din lokale retskreds.

Handler sagen om værgemål, anvender man ikke advokat, men søger Familieretshuset om værgemål. Handler sagen om, at en person skal have frataget sin ret til at handle frit, skal sagen for en domstol. Personen, det drejer sig om, får da udpeget en advokat af domstolene. Du kan få mere information hos Familieretshuset.

Hvis du er medlem af et fagforbund og er du blevet uenig med din arbejdsgiver, kan du, alt afhængig af, hvad sagen drejer sig om, få gratis advokathjælp i fagforbundet. Du kan få mere information hos dit fagforbund.

De fleste familie- eller indboforsikringer dækker også hel eller delvis advokathjælp. Du kan få mere information hos dit forsikringsselskab.