Færdselsloven og fartgrænser

Du har pligt til at kende færdselsreglerne og vise hensyn, når du færdes i trafikken

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Fartgrænserne gælder for personbiler, varebiler og motorcykler, mens der er særlige regler for lastbiler, busser og personbiler, der har tilkoblet påhængsvogn, som fx campingvogn. De nuværende generelle fartgrænser i Danmark fordeler sig som følger:

  • 50 km/t i tættere bebygget område
  • 80 km/t uden for tættere bebygget område
  • 130 km/t på motorvej.

Dog gælder det for alle 3 fartgrænser, at det vil være skiltet, hvor der er andre gældende fartgrænser, som du skal følge.

Generelt skal du altid afpasse sin fart til forholdene, og politiet eller kommunen kan derfor fastsætte lavere hastighedsgrænser i tilfælde, hvor det er nødvendigt.

Hvis du kører for hurtigt, risikerer du en bøde, hvor beløbet bl.a. afhænger af, hvor mange procent du har kørt over den tilladte fart. Fartbøderne begynder ved 1.000 kr. (2024) Dertil kommer stramme regler for, hvornår du mister dit kørekort.

Du kan se de mest almindeligt anvendte bødetakster for motorkøretøjer, dvs. personbil, varebil, motorcykel m.m. hos Rådet for Sikker Trafik:

Du kan også beregne din fartbøde hos Rådet for Sikker Trafik:

Betinget frakendelse af kørekort

Kører du over 30 procent hurtigere, end det er tilladt, får du et klip i kørekortet.

Du får bl.a. frakendt kørekortet betinget, hvis du:

  • kører mere end 60 procent for stærkt, 160 km/t eller derover i en almindelig personbil
  • kører mere end 40 procent for stærkt i et større køretøj som fx bil med trailer, bil med campingvogn og lastbil
  • kører mere end 40 procent for stærkt, hvor hastighed er nedsat pga. vejarbejde
  • kører, mens du benytter håndholdt teleudstyr.

En betinget frakendelse af kørekortet betyder, at du:

  • skal bestå en såkaldt kontrollerende køreprøve inden for en frist fastsat af politiet. En kontrollerende køreprøve betyder, at du skal bestå en almindelig teoriprøve og en praktisk køreprøve
  • er på prøvetid i 3 år.

Hvis du i løbet af prøvetiden begår en forseelse, som i sig selv udløser en frakendelse, får du frakendt kørekortet ubetinget.

Ubetinget frakendelse af kørekort

Overskrider du fartgrænsen med mere end 100 procent (dog minimum 100 km/t og altid hvis du kører 200 km/t eller derover), gælder det for alle køretøjer, at du får frakendt kørekortet ubetinget i en periode. Fx hvis du har kørt over 100 km/t, hvor kun 50 km/t. er tilladt.

En ubetinget frakendelse betyder, at du skal aflevere dit kørekort, og at du mister retten til at køre bil i en periode fra 6 måneder til 10 år eller på livstid. Derefter skal du bestå en kontrollerende køreprøve for at få kørekortet tilbage.

Du kan læse mere om betinget/ubetinget frakendelse hos Rådet for Sikker Trafik.

Har du en særlig lav indtægt, kan du få nedsat visse typer af bøder.

Du skal dog kunne fremvise dokumentation på, at din årlige indkomst ikke overskrider 183.300 kr. før skat – dvs. 15.275 kr. om måneden (2024).

Bøden kan ikke blive lavere end 500 kr. (2024).

Hvis du ønsker en aftale om nedsættelse, udsættelse eller afdrag af din bøde, skal du kontakte Politiets Administrative Center. 

Telefontider hos Politiets Administrative Center 

Mandag-torsdag: kl. 10.00-15.00
Fredag: kl. 10.00-13.00.
Telefonnummer: 70 20 14 49

Siden 2001 har politiet benyttet Automatisk Trafikkontrol (ATK) – de såkaldte fotovogne – som en del af politiets hastighedskontrol.

Når hastigheden er overskredet med højst 30 procent

Hvis din bil er fotograferet ved Automatisk Trafikkontrol og er målt til at køre højst 30 procent for stærkt, vil du som ejer eller registreret bruger af bilen modtage en fartbøde fra politiet, fordi du som udgangspunkt er ansvarlig for overskridelsen af farten (betinget objektivt ejeransvar, der følger nummerpladen).

Med mindre du kan udpege en anden fører på gerningstidspunktet, som inden for 30 dage erkender at have ført køretøjet, eller en anden var uberettiget i besiddelse af køretøjet på gerningstidspunktet, er det dig som ejer eller registreret bruger af køretøjet, der skal betale bøden.

Når hastigheden er overskredet med over 30 procent

Hvis din bil er fotograferet ved ATK og målt til at køre mere end 30 procent for stærkt, sender politiet et brev til dig som den registrerede ejer/bruger af køretøjet, vedlagt fotografiet af hastighedsforseelsen.

Hovedreglen er, at du som ejer/bruger, under bødeansvar, har pligt til at oplyse, hvem der var fører af køretøjet på det pågældende tidspunkt, hastighedsoverskridelsen blev målt. Når føreren er identificeret og har erkendt, sender politiet en fartbøde (eventuelt med tilkendegivelse om klip i kørekortet, betinget frakendelse eller kørselsforbud) til vedkommende.

Du kan få frakendt dit kørekort, hvis du inden for 3 år begår 3 grove trafikforseelser. Har du fået kørekort inden for de seneste 3 år, kan du miste det efter 2 forseelser.

En grov forseelse kan fx være at køre over for rødt, ikke at overholde vigepligt, at holde for kort afstand til en forankørende eller bruge håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Hvis du får fx et klip i kørekortet, et kørselsforbud, betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet, skal du ud over bøden betale 500 kr. (2024) til Offerfonden. Offerfonden yder tilskud til projekter og aktiviteter, der støtter ofre for forbrydelser og trafikofre samt til forskning mv.

Politiet kan konfiskere din bil, motorcykel eller andre køretøjer ved særligt grove eller gentagne overtrædelser af færdselsloven. Politiet kan både konfiskere det køretøj, der er blevet anvendt ved overtrædelsen, og køretøjer, der ejes af den person, der har foretaget overtrædelsen, selvom køretøjerne ikke er anvendt ved overtrædelsen.

I praksis konfiskerer politiet oftest køretøjer ved gentagne overtrædelser i forbindelse med spirituskørsel, eller hvis du kører i den periode, hvor du har fået frakendt kørekortet.