Børneattester

En børneattest skal sikre, at de voksne ikke har været straffet for overgreb på børn

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Myndigheder, foreninger m.v. har pligt til at indhente børneattest for personer, der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere eller lærere for børn under 15 år, herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik, hvis der er tale om en fast tilknytning.

Det kan fx være:

 • skolelærere
 • fodboldtrænere
 • spejderledere
 • dagplejemødre
 • livreddere i en svømmehal
 • lektiehjælpere
 • samaritter
 • pedeller på skolen
 • ansatte m.m. i trossamfund
 • ansatte m.m. i adoptionsformidlende organisationer

Pligten omfatter også familiemedlemmer over 15 år eller andre over 15 år med en relation til den ansatte eller beskæftigede, der indebærer, at også de har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år.

Hvis du skal bestille en børneattest for en person, som er fritaget for Digital Post, skal du benytte en særlig blanket til rekvirering af børneattesten.

Personen, som børneattesten vedrører, skal underskrive en samtykkeerklæring i blanketten, som du efterfølgende skal sende til Kriminalregisteret under Politiets Administrative Center.

Du finder blanketten til rekvirering af børneattest på politiets hjemmeside:

En positiv børneattest omfatter oplysninger om sager, hvor der er afsagt dom om overtrædelse af en række af straffelovens bestemmelser vedrørende sædelighedsforbrydelser mod børn samt visse overtrædelser af terrorlovgivningen.

Børneattesten indeholder oplysning om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

 • incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
 • udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
 • blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år
 • udøvelse af terrorisme
 • billigelse af landsforræderi eller terrorisme
 • hvervning til fremmede styrker

En negativ attest - eller blank attest - betyder, at den person, som attesten vedrører, ikke har domme om sædelighedsforbrydelser eller terrorvirksomhed bag sig.