Tilladelse til indsamling

Du skal søge om tilladelse til en indsamling senest 2 uger inden starten

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du behøver ikke at ansøge om tilladelse til en indsamling, hvis du samler ind blandt en snæver, velkendt kreds, fx medlemmerne af en forening. Du må også gerne indsamle brugte ting af ringe værdi til et loppemarked uden tilladelse.

Disse typer af indsamlinger kræver ikke en tilladelse fra Indsamlingsnævnet:

  • brugte ting af ringe værdi 
  • indsamlinger ved indendørs gudstjenester eller møder
  • indsamling til støtte for politiske partier 
  • almennyttige lotterier
Start Ansøg om tilladelse til indsamling

Du skal ansøge om tilladelse til en indsamling, hvis du ikke kender, eller har særlig tilknytning til den personkreds, du vil samle ind i.  

Du må ikke henvende dig til folk personligt, telefonisk eller med kædebreve for at bede om indsamlingsbidrag.  

Du skal ansøge om tilladelse til indsamlingen ved Indsamlingsnævnet senest 2 uger, inden indsamlingen starter.