Varsling ved ulykker og katastrofer

Politiet kan varsle og advare dig, hvis der er fare på færde, der hvor du er

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis der er fare på færde der, hvor du befinder dig, kan politiet advare om faren.

Du kan blive advaret af S!RENEN på din mobiltelefon eller af de fysiske varslingssirener. Politiet udsender også en beredskabsmeddelelse med information om hændelsen.

Hvis du er døv eller hørehæmmet, kan du tilmelde dig en særlig sms-service.

Politiet kan varsle i akutte situation af livstruende karakter for et større antal mennesker.

Hvis du har en nyere mobiltelefon med opdateret styresystem, kan du blive advaret på telefonen, når politiet varsler. Du skal hverken tilmelde dig eller downloade en app for at modtage advarslerne. Der bliver ikke registreret noget om dig eller din mobiltelefon.

En advarsel via S!RENEN forklarer, hvad der sker, hvor det sker, og hvad du skal gøre. Hvis du modtager en advarsel via S!RENEN, skal du følge anvisningerne: STOP. LÆS. REAGÉR.

S!RENEN og de fysiske varslingssirener supplerer hinanden. Politiet kan anvende den ene eller begge alt efter den konkrete situation.

De fysiske varslingssirener kan aktiveres i et område, hvor der er opstået en akut situation af livstruende karakter for et større antal mennesker.

Hvis du hører varslingssirenerne, skal du: Gå indenfor og søge information hos DR eller TV 2.

Hos DR eller TV 2 finder du information om situationen, og hvad du skal gøre. Informationen kaldes en beredskabsmeddelelse.

S!RENEN og de fysiske varslingssirener supplerer hinanden. Politiet kan anvende den ene eller begge alt efter den konkrete situation.

Det betyder varslingssirenerne

Varslingssirenerne har 2 lyde med 2 forskellige betydninger:

 • Signal 1: Gå ind og søg information hos DR eller TV 2.
  Tonen stiger hurtigt og falder langsomt igen. Tonen varer 45 sekunder.
 • Signal 2: Faren er forbi.
  Én lang tone, der varer 45 sekunder.

Når politiet aktiverer de fysiske varslingssirener og/eller S!RENEN, udsender de også en beredskabsmeddelelse. Beredskabsmeddelelsen indeholder information om hændelsen, og hvad du skal gøre.

Du kan finde beredskabsmeddelelsen på DR's og TV 2’s platforme og politi.dk.

Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen tester varslingskanalerne én gang om året - den første onsdag i maj kl. 12.

Testen af de fysiske varslingssirener foregår på følgende måde:

 • Først lyder der et varslingssignal (signal 1), som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Signalet lyder 4 gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.
 • Efter cirka 3 minutter gentages varslingssignalet.
 • Efter yderligere 3 minutter afgives et afvarslingssignal (signal 2), som betyder, at testen er overstået. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.

Der udsendes samtidig en test-advarsel via S!RENEN. Det fremgår tydeligt af teksten, at der er tale om en test.

Du kan få mere at vide om testen på Beredskabsstyrelsens hjemmeside. 

Hvem kan tilmelde sig sms-varsling for døve og hørehæmmede?

Du kan tilmelde dig sms-varsling, hvis du ikke er normalthørende. Det skal du erklære på tro og love.

Hvordan virker sms-varsling?

Hvis du er tilmeldt sms-varsling, får du automatisk en sms, når politiet varsler ved alvorlige ulykker. Du får besked om, hvor i landet der er fare på færde.

Alle, der er tilmeldt sms-varsling, får en sms med information om alle de varslinger, som bliver sendt ud. Det er ikke teknisk muligt kun at sende sms til de døve og hørehæmmede, der befinder sig i nærheden af ulykkesstedet.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg modtager en sms-varsling?

 • Vurdér, om ulykken er i nærheden af dig.
 • Fortæl det til eventuelle andre personer omkring dig.

 • Gå ind og søg information hos DR eller TV 2.

Til- og framelding til varslingsordningen foregår via Digital Post

 1. Gå til > Digital Post (Log på) 
 2. Log på med dit MitID
 3. Gå til Indbakke
 4. Klik på Skriv ny post
 5. I feltet Til skal du vælge BRS, Beredskabsstyrelsen, som modtager
 6. I feltet Emne skal du skrive Tilmelding til sms-varsling eller Framelding af sms-varsling
 7. I feltet Angiv skal du også vælge BRS, Beredskabsstyrelsen, Hovedkvarter, for at få sendt din bestilling til behandling det rette sted.
 8. I indholdsfeltet skal du kun skrive dit mobiltelefonnummer, intet andet
 9. Klik på Send

Beredskabsstyrelsen sørger for at tilmelde dit mobiltelefonnummer til sms-varslingen. Du modtager ikke en kvittering for din tilmelding.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Når du tilmelder dig, giver du samtykke til, at Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet kan behandle de oplysninger, du afgiver i forbindelse med tilmeldingen.

Oplysning om dit mobiltelefonnummer indgår i udsendelsen af sms-varsling via teleselskab. Andre oplysninger behandles fortroligt af Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet.

Du kan altid bede om at se de oplysninger, der behandles om dig, ved at kontakte Beredskabsstyrelsen.

Du kan til enhver tid framelde dig sms-varsling. Det gør via Digital Post som beskrevet ovenfor.