Værnepligt

Der er værnepligt for alle mænd i Danmark

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Der er værnepligt for alle mænd i Danmark. Derfor bliver alle danske mænd med fast ophold i Danmark automatisk indkaldt til Forsvarets Dag i det år, de fylder 18 år.

Du får en digital indkaldelse, hvis du er tilmeldt Digital Post fra det offentlige, ellers får du et brev. På Forsvarets Dag bliver det afgjort, om du er egnet til at aftjene værnepligt.

Bliver du erklæret egnet eller begrænset egnet, skal du som mand trække et lodnummer. Trækker du et lodnummer, der giver indkaldelse, får du tildelt et tjenestested efter Forsvarets eller Beredskabsstyrelsens behov. Du har også mulighed for at indgå en aftale om værnepligtstjeneste, så du selv får indflydelse på tidspunkt og tjenestested.

Du kan aftjene din værnepligt i det militære forsvar eller i Beredskabsstyrelsen. Hvis det er uforeneligt med din samvittighed at aftjene værnepligt i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, kan du søge om at blive militærnægter. Du kan først søge om at blive militærnægter, når du har modtaget din indkaldelsesordre.

Kvinder

Der er ikke værnepligt for kvinder, men kvinder har ret til at gennemføre værnepligtstjenesten på lige fod med mænd. Som kvinde kan du frivilligt vælge at blive ansat på værnepligtslignende vilkår, dog er du ikke bundet af pligten og kan fx vælge at opsige din værnepligtaftale undervejs i forløbet.

For at bruge din ret til at aftjene værnepligt skal vi først vurdere om du egner dig. Det gør vi på Forsvarets Dag (session).

Når du fylder 18 år sender vi dig et brev med information om Forsvarets Dag samt om andre uddannelsesmuligheder i Forsvaret. Det er en invitation. Ønsker du ikke at benytte dig af den på det tidspunkt, kan du selv ansøge om at komme på Forsvarets Dag på et senere tidspunkt.

Tjenestetiden for værnepligtige i Forsvaret er normalt fire måneder, men med følgende undtagelser:

  • for værnepligtige i Den Kongelige Livgarde er tjenestetiden 8 måneder 
  • for værnepligtige i Gardehusarregimentets Hesteskadron 12 måneder 
  • for værnepligtige på Kongeskibet Dannebrog 9 måneder.

Værnepligtsuddannelsen på fire måneder kaldes Basisuddannelse. Basisuddannelsen indeholder bl.a. våbenuddannelse, felttjeneste, førstehjælp, brandbekæmpelse og miljøuddannelse.

Efter endt værnepligtstjeneste i Forsvaret har du pligt til at stå til rådighed i fem år efter hjemsendelsesdato fra din samlede tjeneste. Rådigheden gælder løsning af eventuelle totalforsvarsopgaver for det danske samfund i tilfælde af krig eller andre ekstraordinære forhold og i katastrofe tilfælde.

I Beredskabsstyrelsen bliver du uddannet i bl.a. brand- og redningstjeneste. Som værnepligtig indgår du i det daglige vagtberedskab, hvor Beredskabsstyrelsen rykker ud ved store ulykker, som det kommunale beredskab ikke selv kan håndtere.

Værnepligtsuddannelsen i Beredskabsstyrelsen er ni måneder.

Værnepligtige i Beredskabsstyrelsen følger de samme regler som forsvarets øvrige værnepligtige med hensyn til indkvartering, løn beklædning og lign.

Under værnepligtstiden får du en skattepligtig månedsløn og et skattefrit beløb til kost. Derudover får du bl.a. logi og en frirejseordning til offentlig transport.

Før din hjemsendelse får du tilbud om hjælp til job- og uddannelsessøgning samt oplysninger om arbejdsløshedsdagpenge og sociale ydelser.

Du kan blive fritaget helt for værnepligt, hvis du kan dokumentere, at en fritagelse har afgørende betydning for din egen eller pårørendes velfærd. Det er dog kun muligt at blive fritaget, hvis du sammenlagt har fået tre års udsættelse af værnepligten efter udgangen af det år, du fylder 26 år.

Værnepligtsnævnet afgør ansøgninger om fritagelse. Værnepligtige kan ikke indkaldes til værnepligtstjeneste efter det fyldte 32. år.

Du kan klage over afgørelsen om din egnethed eller afslaget på udsættelse til Værnepligtsnævnet.

Kontakt

72 81 90 00 ( Telefontid)

fps-vpl@mil.dk

Lautruphøj 8
Postbox 345
2750 Ballerup