Straffeattester

Der er forskellige typer af straffeattester beregnet til hver sit formål

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Bestil privat straffeattest

Den private straffeattest er den eneste attest med straffeoplysninger, du kan få som privatperson. Du kan fx få brug for den, hvis du søger nyt job. Du kan bestille din private straffeattest digitalt.

Hvis du er mellem 15 og 18 år, kan du bestille en privat straffeattest uden dine forældres tilladelse.

For at bestille og modtage straffeattesten digitalt, skal du bruge MitID og være tilmeldt Digital Post. Er du fritaget for Digital Post, kan du stadig bestille straffeattesten digitalt, hvorefter den bliver sendt til din folkeregisteradresse.

Straffeattesten er gratis.

Du kan bestille en privat straffeattest på disse sprog:

  • dansk
  • engelsk
  • tysk
  • fransk
  • spansk

Hvis din straffeattest ikke er ren, får du den dog kun på dansk.

Hvis du bor i udlandet og ikke har MitID, gælder der en anden proces. Læs mere på politiets hjemmeside.

Straffeattesten bliver i langt de fleste tilfælde sendt digitalt inden for to timer. Du kan læse Digital Post fra det offentlige på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk.

I få tilfælde kan der imidlertid gå op til ca. tre hverdage, fx hvis straffeattesten skal gennemgås manuelt, hvis den ikke er ren eller lign. Ekspeditionstiden kan være længere, hvis du henter straffeattesten på en politistation eller skal have den sendt til din folkeregisteradresse, fordi du er fritaget for Digital Post eller er bosat i udlandet.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din straffeattest er ren, kan du på politiets hjemmeside læse mere om, hvad der står på en privat straffeattest, og hvor længe det står der.

Du kan ikke selv bestille en børneattest.

En børneattest skal være med til at sikre, at voksne, der er beskæftigede som frivillige eller ansatte, ikke har været straffet for overgreb på børn.

Myndigheder, virksomheder, foreninger og andre institutioner, der vil ansætte en person eller har ansatte og frivillige, som beskæftiger sig med børn under 15 år, kan bestille en børneattest på virk.dk.

Det er kun politiet og myndigheder, som kan bestille en offentlig straffeattest. I forbindelse med jobansøgninger kan straffeattesten dog ikke udleveres uden ansøgerens samtykke.

Den offentlige straffeattest indeholder oplysninger om samtlige overtrædelser af straffeloven. Andre lovovertrædelser fremgår også af straffeattesten, hvis de har ført til frihedsstraf eller lign. Oplysningerne står på straffeattesten mindst 10 år efter lovovertrædelsen.

Har du problemer med at hente din straffeattest digitalt, eller har du spørgsmål til din straffeattest, kan du kontakte Registre og Jura under Politiets Administrative Center.